Naši olympionici

Okrem technických zručností sa naši študenti môžu pochváliť aj vedomosťami v cudzích jazykoch.Dôkazom toho je úspech Ľuboša Felčíka z 3.D triedy, ktorý 15.1.2017 našu školu reprezentoval na Obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, z ktorého postúpil a na Krajskom kole v Prešove,ktoré sa uskutočnilo 15.2. V Prešove,získal druhé miesto. Na olypmiádu ho pripravila Ing. Otília Beňová.
Okrem anglickej olympiády sa žiaci Dominik Semanko a Jakub Baláž zúčastnili aj Olypmpiády v nemeckom jazyku, rovnako postúpili na krajské kolo, kde reprezentovali našu školu.

Retro deň

Často sa mnohí z nás, aspoň v spomienkach, vracajú do čias minulých. Žiacka školská rada pri SPŠ sa rozhodla, že aj žiaci a učitelia si pripomenú to, čo bolo v dávnych časoch moderné. 3. marca 2017 sme usporiadali RETRO DEŇ, kedy sme sa mohli obliecť do retro oblečenia, vypočuť si staré pesničky v rozhlase či nazrieť na retro výstavu. Tá sa konala v Aule SPŠ a všetci si mohli obzrieť staré rádia, žehličku, počítače, ale aj fotografie. Triedni si spolu so žiakmi urobili pekné fotky a víťazná trieda, s najvyšším počtom retro oblečených žiakov, získala odmenu. Bol to krásny, zábavný a hlavne spoločne strávený školský deň. » Čítať viac

Priemyslovku navštívil KAROL FARKAŠOVSKÝ

Karol Farkašovský, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, podpredseda výboru NR SR pre kultúru a médiá, člen výboru NR SR pre európske záležitosti, sa na svojej ceste po Slovensku 27. februára 2017 zastavil aj na SPŠ v Bardejove, kde pred pedagógmi a študentmi prezentoval svoj zámer včleniť  do výchovno-vzdelávacieho procesu aj problematiku týkajúcu sa komunikácie ako takej, verbálnej i neverbálnej, a tak, podľa neho, lepšie pripraviť žiakov na prax a najmä na život. Dôraz kládol na nutnosť komunikácie v rôznych životných a pracovných situáciách a na potrebu vedieť správne, slušne a vhodne komunikovať. Ako človek, ktorý sa celý život živí slovom a vidí nedostatky v komunikácii medzi ľuďmi, chce tieto nedostatky eliminovať začlenením tejto problematiky do školských osnov. S nadhľadom a humorom prerozprával niektoré príbehy a postrehy, zažité v rôznych situáciách, v rôznych krajinách a pri rôznych príležitostiach. » Čítať viac

Okresné kolo vo florbale pre stredné školy

Na SPŠ sa 21. a 22. februára stretli 4-členné družstvá stredných škôl okresu, aby si zmerali sily vo florbale. Organizátorom bola Slovenská asociácia športu na školách a SPŠ v Bardejove. Turnaja chlapcov sa zúčastnilo 7 a turnaja dievčat 5 družstiev, celkovo sa súťaže zúčastnilo 140 športovcov, čo je veľmi pozitívne pri súčasnom nezáujme mládeže o podobné aktivity a sedavom spôsobe života. Najviac prekvapili dievčatá priemyslovky, pretože aj keď je ich na škole málo, sú šikovné, v zložení Viktória Čontová (3.D), Martina Cingeľová (4.A), Natália Drotárová, Patrícia Pavelčáková (2.A), Adela Kunstová (4.B), Patrícia Hudačková (2.C) a Sabína Konkoľová (1.A) sa umiestnili na peknom 3. mieste.  » Čítať viac

Bedmintonový turnaj žiakov SPŠ

Učitelia z kabinetu telesnej výchovy sa rozhodli, že si naši žiaci zahrajú bedminton. 16. februára sa konal bedmintonový turnaj žiakov SPŠ, kedy si jeden z najstarších športov mohli zahrať dvaja žiaci z každej triedy. Všetko prebiehalo v našej telocvični už od rána. Pod palcom to mali Mgr. Stach a Mgr. Falat.  Bolo to super podujatie. Prvé priečky obsadili Vaňo s Harčarikom zo 4.B, druhé miesto obsadili Víra a Furmanek, stavbári z 3.B a tretie miesto patrilo Brehuvovi a Šoltýsovi zo 4.C. Blahoželáme a ďakujeme za príjemné podujatie. » Čítať viac

DEŇ ZAMILOVANÝCH SME OSLÁVILI SLADKO

14. februára vo vestibule školy vítali žiakov, učiteľov a ostatných
zamestnancov naše žiačky, aby ich obdarovali sladkým bonbónom. Týmto cukríkom a prianím krásneho dňa sa začal valentínsky deň. Všetci sme si Deň zaľúbených užili a okolo nás bolo veľa lásky. Pripomenuli sme si, že sa máme mať radi, rešpektovať sa a nezabúdať, že láska nie je len o čokoládach a kvetoch, ale hlavne o objatiach.
» Čítať viac

Priemyslováci opäť zapojení do projektu

Stredoškolská študentská únia Slovenska už tradične pozýva našich žiakov na svoje projekty. Nebolo tomu inak ani začiatkom februára, keď sa naše tretiačky Martina Pavelová a Klaudia Vantová, zúčastnili akcie Fiktívna krajina 2017. S kamarátmi z iných slovenských stredných škôl si vyskúšali, aké je to byť političkami, vytvárali politické strany a vzdelávali sa v ekonomike. Víkendové podujatie bolo obohacujúce aj v oblasti nových kontaktov a naše študentky môžu konštatovať, že majú kamarátov aj zo západného Slovenska. » Čítať viac

1 2 3 37