Bedmintonový turnaj žiakov SPŠ

Učitelia z kabinetu telesnej výchovy sa rozhodli, že si naši žiaci zahrajú bedminton. 16. februára sa konal bedmintonový turnaj žiakov SPŠ, kedy si jeden z najstarších športov mohli zahrať dvaja žiaci z každej triedy. Všetko prebiehalo v našej telocvični už od rána. Pod palcom to mali Mgr. Stach a Mgr. Falat.  Bolo to super podujatie. Prvé priečky obsadili Vaňo s Harčarikom zo 4.B, druhé miesto obsadili Víra a Furmanek, stavbári z 3.B a tretie miesto patrilo Brehuvovi a Šoltýsovi zo 4.C. Blahoželáme a ďakujeme za príjemné podujatie. » Čítať viac

DEŇ ZAMILOVANÝCH SME OSLÁVILI SLADKO

14. februára vo vestibule školy vítali žiakov, učiteľov a ostatných
zamestnancov naše žiačky, aby ich obdarovali sladkým bonbónom. Týmto cukríkom a prianím krásneho dňa sa začal valentínsky deň. Všetci sme si Deň zaľúbených užili a okolo nás bolo veľa lásky. Pripomenuli sme si, že sa máme mať radi, rešpektovať sa a nezabúdať, že láska nie je len o čokoládach a kvetoch, ale hlavne o objatiach.
» Čítať viac

Priemyslováci opäť zapojení do projektu

Stredoškolská študentská únia Slovenska už tradične pozýva našich žiakov na svoje projekty. Nebolo tomu inak ani začiatkom februára, keď sa naše tretiačky Martina Pavelová a Klaudia Vantová, zúčastnili akcie Fiktívna krajina 2017. S kamarátmi z iných slovenských stredných škôl si vyskúšali, aké je to byť političkami, vytvárali politické strany a vzdelávali sa v ekonomike. Víkendové podujatie bolo obohacujúce aj v oblasti nových kontaktov a naše študentky môžu konštatovať, že majú kamarátov aj zo západného Slovenska. » Čítať viac

Workshop JAVA/Python

Priemyslováci z technického lýcea blok informatika sa v piatok 10.2. zúčastnili na celodennom JAVA/Python workshope organizovanou firmou Real Fantasy s.r.o.
Workshop bol zameraný na oboznámenie sa s používanými programovacími jazykmi JAVA a PYTHON. Kurz bol vhodný pre záujemcov o programovanie.
Obsahom workshopu bolo predstavenie IDE NetBeans, základy objektového programovania, vytvorenie programu s vlastným GUI, skriptovanie v jazyku Python.
Študenti mohli spoznať nové praktické možnosti využitia programovania. Na škole sa venujú programovaniu v jazyku C, Lazaruse aj v Pythone. Pri dynamických weboch využívajú programovací jazyk PHP a SQL.
Veríme, že svoje bohaté vedomosti po ukončení štúdia, budú z nich úspešní programátori a určite sa uplatnia aj v rôznych oblastiach informatiky.

RNDr. Oľga Poliaková » Čítať viac

KAM na vysokú Roadshow 2017

Správny výber vysokej školy je investíciou do budúcnosti. Výber by mal odzrkadľovať záujem študenta o konkrétne budúce profesijné zameranie. Zodpovednému rozhodnutiu má predchádzať dostatočné množstvo informácií o možnostiach štúdia. Aj keď je možné všetko o fakultách zistiť z internetových stránok vysokých škôl a univerzít, niet nad osobný kontakt.

8. februára 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka SPŠ zúčastnili prezentačnej výstavy KAM na vysokú Roadshow 2017 v Prešove. Predstavilo sa viac ako 25 univerzít a vysokých škôl so svojimi fakultami zo Slovenska aj zahraničia. Informovali žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnení sa v praxi. Súčasťou výstavy bol bohatý program. Stredoškolákom sa prihovorili predstavitelia a študenti vysokých škôl, mali možnosť vidieť interaktívne ukážky a prezentácie vystavovateľov, zúčastnili sa diskusií pri okrúhlych stoloch a 2-hodinových workshopov na tému Ako si vybrať vysokú školu. Pozvanie vystavovateľov prijali aj zástupcovia budúcich možných zamestnávateľov s prezentáciou svojich firiem. » Čítať viac

DOD 2017

  1. januára sa dvere našej školy otvorili pre budúcich záujemcov o štúdium, rodičov, ale aj pre verejnosť. Ponúkli sme to najlepšie, čo Stredná priemyselná škola v Bardejove ponúka. Učitelia a žiaci odprezentovali skoro 520 žiakom základných škôl naše odbory, a tak mohli nazrieť do dielní, laboratórií, učební výpočtovej techniky či informatiky. Všetci sa mohli odfotiť s našim maskotom alebo urobiť peknú skupinovú fotku. Celé podujatie sprevádzali piesne našich školských hudobníkov. Dúfame, že si žiaci užili a už čoskoro ich privítame v prvom ročníku odborov technika a prevádzka dopravy, staviteľstvo, elektrotechnika či technické lýceum.

» Čítať viac

PRIEMYSLOVKA OPÄŤ PLESALA

Žiaci, učitelia, absolventi a pozvaní hostia sa aj tento rok stretli na Plese priemyslovákov v sále JAS-u. V poradí už 38. ples priniesol znova zábavu, bujarý potlesk a skvelé vystúpenia v programe. V úvode plesu vystúpil Folklórny súbor Čerhovčan, ktorý podujatie otvoril. Po chutnom jedle nasledoval program. V ňom sa predstavili dievčatá z tanečnej skupiny AF Community, hudobníci našej školy Anton Fecko, František Onderko, Lukáš Jančík a absolventi, Kristián Durak, Andrej Demský a Jakub Vorostko, ktorí sa predviedli speváckymi vystúpeniami rôznych hudobných štýlov. Nechýbala ani bohatá tombola a dekorovanie kráľa a kráľovnej plesu. Stali sa nimi Radoslav Sobek a Erika Dubňanská. Tešíme sa, že náš ples patrí už k tradičným a že sa všetci výborne bavili. Vidíme sa o rok » Čítať viac

1 2 3 36