Športový deň prvákov

Dňa 9.9.2016 sa v športovom areáli SPŠ uskutočnil športový deň pre žiakov prvých ročníkov. Žiaci súťažili v atletických disciplínach a futbalovom turnaji. Za pekného počasia si medzi prvákmi vybojoval 1.miesto v behu na 100m a skoku do diaľky Radoslav Voľanský. Beh na 1500m vyhral Jakub Hiščár. U dievčat zožala úspech vo všetkých troch disciplínach Sabína Konkoľová. Vo futbalovom turnaji hrali jednotlivé triedy proti sebe. Aj napriek tomu, že turnaju predchádzal beh na 1500m sa nikto nezranil a boli podané pekné výsledky. Víťazom tohto turnaja sa stala 1.A trieda, ktorá zvíťazila v oboch zápasoch. Na druhom mieste s 1 víťazstvom sa umiestnila 1.B trieda a tretie miesto zostalo po pokutových kopoch pre 1.C. Dúfame, že v budúcnosti budú reprezentovať našu školu v športových zápoleniach. » Čítať viac

Deň finančnej gramotnosti na SPŠ

Finančná gramotnosť predstavuje súbor vedomostí, zručností a skúseností efektívne riadiť vlastné finančné prostriedky. Nadácia Partners rozhodla sa požiadať UNESCO o registráciu dňa 8. septembra ako Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a tým upozorniť na potrebu zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva.

Prieskum nezávislej agentúry Focus  poukázal na nelichotivé ukazovatele finančnej gramotnosti na Slovensku. A tak vyučujúci ekonomických a prírodovedných predmetov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove si tento deň pripomenuli netradičnou formou. Pri vstupe do budovy vo vestibule žiaci si žrebovali otázky, z uvedených možností odpovedí označili tú správnu a lístok vhodili do pripravenej škatule. Správnosť svojich odpovedí si overili na tematicky zameranom paneli alebo z elektronickej prezentácie vo vestibule školy. Testovania sa zúčastnilo 170 žiakov, správne odpovedalo 109 žiakov, teda celková úspešnosť bola 64,1%.

Pri príprave Dňa finančnej gramotnosti škola vychádzala z Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Cieľom podujatia bolo zistiť, ako sa žiaci vedia orientovať v pojmoch z oblasti financií a zároveň zvýšiť záujem o danú problematiku. » Čítať viac

Žiaci svojou prácou pomohli…

Keď Ti bude najhoršie – názov workshopu, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada pri SPŠ v Bardejove v spolupráci s riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Jacenkom. Témou bola integrácia mentálne postihnutých ľudí.  V Aule SPŠ sa stretli žiaci troch bardejovských základných škôl, aby vytvorili niečo povzbudivé a ukázali, že im nie je ľahostajný osud postihnutých ľudí. Vyrábali tričká s citátmi, usmievavé obrázky a rôzne iné farebné ozdoby. Tieto tričká budú venované bardejovskému domovu sociálnych služieb ProALIA. Niektorí klienti tohto zariadenia prišli v sprievode sociálnych pracovníkov na priemyslovku a sami videli ako sa také tričko vyrába. Aj oni si skúsili namaľovať zopár tričiek a boli veľmi kreatívni.  Spolu s koordinátormi – žiakmi SPŠ vytvorili jednotlivé skupinky žiakov aj plagáty k danej téme a my môžeme konštatovať, že Workshopy, ktoré pomáhajú, splnili svoj zámer a spojili zdravotne znevýhodnených so školou a jej žiakmi. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na podobné podujatia. » Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže Chráňme životné prostredie

Žiaci školy na hodinách informatiky pod vedením Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej vytvárali vo vektorovom grafickom editore plagáty na tému Chráňme životné prostredie. Z vytvorených prác bola zhotovená nástenka vo vestibule školy. Vyhodnotené boli najlepšie práce.

 

  1. miesto získal Dávid Ďurčo (2.D)
  2. miesto získal Kamil Gmitter (2.D)
  3. miesto získal Samuel Sokol (2.D)

 

Všetkým srdečne gratulujeme.

Ing. Hovancová, koordinátor environmentálnej výchovy

» Čítať viac

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

V týždni od 13. 6.2016 do 17.6.2016 prebiehal zber bateriek na našej škole.

Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali :

1.A – 4 500 gramov
1.B – 9 900 gramov
2.B – 1 250 gramov
2.C – 19 800 gramov
3.B – 110 gramov
3.C – 3 250 gramov

Víťazná trieda 2.C získa deň organizovaného voľna.

Všetkým, ktorí sa  snažili veľká vďaka.

Ing. Hovancová, koordinátor environmentálnej výchovy

Najkreatívnejší deň bezpečného internet

Naša škola obsadila 1. Miesto

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.

Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete.

2.ročník realizoval anketu, na tému „Pre bezpečný internet v mobile“, ktorú spracoval vo forme videa. V ankete otázkami zisťovali dôslednosť užívateľov smartfónov s využívaním Internetu v mobile. Zároveň vysvetlili opodstatnenosť zásad bezpečného používania internetu v smartfóne.

4. ročník vytváral vlastné videá s tematikou bezpečnosti na internete. Študenti si vytvárali vlastné príbehy, prezentovali tam vlastné názory, hrali roly, strihali videá a výsledné videá prezentovali vo vestibule školy.

Výsledková listina je dostupná na adrese http://preventista.sk/info/najkreativnejsi-den-bezpecneho-internetu-2/ » Čítať viac

Vyhodnotenie 2.ročníka súťaže „Kreatívna informatika“

Grafika na počítači  má široké možnosti uplatnenia nielen v informatike, ale aj v oblasti umenia, architektúry, reklamy a podobne .

Svoje vedomosti a zručnosti v oblasti   počítačovej grafiky mohli žiaci našej školy uplatniť a prehĺbiť v prvom ročníku súťaže o tvorbu  najlepšieho plagátu s danou tematikou pomocou IT technológií.

Cieľom súťaže bolo:

  • graficky vyjadriť svoj pohľad na prostredie, v ktorom sa žiaci denne pohybujú a ktoré môžu svojím dielom pomôcť pretvárať k lepšiemu – na mesto
  • motivovať žiakov k zmysluplnému využitiu voľného času tráveného pri PC
  • rozvíjať zručnosť a kreativitu žiakov pri grafickom  vyjadrení  svojich názorov a postojov
  • posilňovať hodnotový systém mládeže
  • pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja žiakov

» Čítať viac

1 2 3 31