Prednáška ku Dňu finančnej gramotnosti

Dňa 10. 9. 2018

pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti (8.9.)

na 4. a 5. vyučovacej hodine , v čase od 10:30 do 12:05 hod.,

sa  v aule uskutoční prednáška na tému

Základné pojmy z finančnej gramotnosti.

 

Prednáška je určená pre triedy prvého ročníka.

 

S vedomím vedenia školy

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme všetkým stravníkom a ich rodičom, že od 1.1.2017 prechádzame na bezhotovostnú platbu za stravovanie. Odporúčame vám nastaviť si stálu mesačnú paušálnu platbu vo výške 24€ k 1. dňu v mesiaci, najneskôr k 5. dňu v mesiaci, alebo mesačnú platbu (počet stravovacích dní x 1,2€). Vzniknuté preplatky za odhlásené obedy vrátime na účet v mesiaci jún.

Platby realizujte na účet: SK35 8180 0000 0070 0051 3895

VS: pridelené stravné číslo

KS: 0308

1 2 3 5