Prijímačky

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka – 1. kolo [PDF]

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka – 2. kolo [PDF]