Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v školskom roku 2017/2018

Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Dana Janečková, Mgr. Martina Chovancová

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Predsedníctvo žiackej školskej rady

Predseda Klaudia Vantová
Podpredseda Erika Dubňanská
Tajomník René Lukáč
Finančný manažér Dávid Košša
Zástupca pre styk
s verejnosťou
Boris Michnovič

Členovia žiackej školskej rady

Timotej Kendra I.C
Jozef Mackanič II.A
Patrik Sidor II.B
Jakub Plaskoň II.C
Samuel Vasilenko III.A
René Lukáč III.B
Dávid Košša III.C
Radoslav Hnatko IV.A
Klaudia Vantová IV.B
Boris Michnovič IV.C
Erika Dubňanská IV.D

Zástupcovia žiakov v žiackej školskej rade

Benjamín Pšenčík I.A
 Marek Boruv I.B
Timotej Kendra I.C
Sabína Konkoľová II.A
Patrik Sidor II.B
Jakub Plaskoň II.C
Samuel Vasilenko III.A
René Lukáč III.B
Dávid Košša III.C
Radoslav Hnatko IV.A
Klaudia Vantová IV.B
Boris Michnovič IV.C
Erika Dubňanská IV.D