Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Organizačne a odborne EO  garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a inštitúciami.

 Ekonomickej olympiády má nasledovne úrovne:

školské kolá: koordinátor Ekonomickej olympiády (poverený učiteľ) s pomocou online testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO,

krajské kolá: INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO,

finále: INESS a partneri. » Čítať viac

Kurz žiakov ZŠ na PC

Stredná priemyselná škola žiakom základných škôl ponúkla kurz písania na počítači. O tento kurz prejavili záujem žiaci zo ZŠ MŠ Gaboltov, CZŠ sv. Egídia v Bardejove a žiačky III. ZŠ v Bardejove.

Kurz sme začali 6. novembra 2017 a trval do 5. februára 2018. Každý pondelok v čase od

14.00 do 16.00 sme sa stretávali v učebni č. 35, aby sme nadobudli  zručnosť v písaní desaťprstovou hmatovou metódou na počítači bez vyhľadávania písmen zrakom. Táto technika vedie k veľkým úsporám času. Po celý čas trvania kurzu sme pracovali v programe ATF, ktorý obsahuje lekcie a snímky hmatov, slov, viet a textu. Každú snímku sme  precvičovali  tak dlho, kým sme nedosiahli  aspoň požadovanú presnosť. Text zvolenej snímky sme precvičovali rozličnými formami. Základnou možnosťou bolo  opakovanie snímky. Žiaci po celý čas trvania kurzu húževnato pracovali, súťažili medzi sebou o najlepší odpis. Cieľom kurzu bolo prebrať písmená od prvej až po 13. lekciu, čo sa nám podarilo. » Čítať viac

PENIAZE HÝBU SVETOM…

V priebehu októbra a novembra sa na našej škole uskutočnila séria prednášok realizovaná školiteľom Ing. Radoslavom Harvanom zo spoločnosti NADÁCIA PARTNER GROUP. Vzdelávanie pod názvom „Finančná akadémia“,  interaktívnou formou umožňuje študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

V 3. ročníku žiaci absolvovali 1. lekciu s názvom „Bohatí alebo chudobní“ a 2. lekciu s názvom „Dobrý alebo zlý hospodár“. Vo 4.ročníku žiaci absolvovali lekcie „S istotou do rizika“ a „Pre lepšiu budúcnosť“. Prednášky  sa týkali najmä zaobchádzania s peniazmi, ako ich vhodne zarobiť a investovať, či informácií, ako to funguje vo finančnej správe, ako a kedy je najvýhodnejšie vložiť svoje peniaze do banky a pod akým úrokom, aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi a ktoré z nich sľubujú väčšie výnosy. Poučenie pre všetkých: Svoje peniaze neutrácajte za zbytočnosti! » Čítať viac

Školské kolo súťaže v písaní na PC

Dňa 3. apríla 2017  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej disciplíne  si žiaci 2. C triedy študijného odboru Technické lýceum zmerali sily v rýchlostnom desaťminútovom odpise.

Kritériá súťaže boli zamerané na:

 • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
 • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

Písanie na počítači je náročná súťažná disciplína, v ktorej žiak musí písať nielen rýchlo, ale aj presne. To sa podarilo aj našim žiakom a víťazmi školského kola súťaže v písaní na PC sa stali:

 1. Dávid Tuch s počtom úderov 2375, percento chýb 0,
 2. Anton Fecko s počtom úderov 2253, percento chýb 0,04,
 3. Marek Kurkin s počtom úderov 2177, percento chýb 0,18.

» Čítať viac

Deň finančnej gramotnosti na SPŠ

Finančná gramotnosť predstavuje súbor vedomostí, zručností a skúseností efektívne riadiť vlastné finančné prostriedky. Nadácia Partners rozhodla sa požiadať UNESCO o registráciu dňa 8. septembra ako Medzinárodný deň finančnej gramotnosti a tým upozorniť na potrebu zvyšovať finančnú gramotnosť obyvateľstva.

Prieskum nezávislej agentúry Focus  poukázal na nelichotivé ukazovatele finančnej gramotnosti na Slovensku. A tak vyučujúci ekonomických a prírodovedných predmetov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove si tento deň pripomenuli netradičnou formou. Pri vstupe do budovy vo vestibule žiaci si žrebovali otázky, z uvedených možností odpovedí označili tú správnu a lístok vhodili do pripravenej škatule. Správnosť svojich odpovedí si overili na tematicky zameranom paneli alebo z elektronickej prezentácie vo vestibule školy. Testovania sa zúčastnilo 170 žiakov, správne odpovedalo 109 žiakov, teda celková úspešnosť bola 64,1%.

Pri príprave Dňa finančnej gramotnosti škola vychádzala z Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Cieľom podujatia bolo zistiť, ako sa žiaci vedia orientovať v pojmoch z oblasti financií a zároveň zvýšiť záujem o danú problematiku. » Čítať viac

Návšteva PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov sme  dňa 10. mája 2016 zrealizovali exkurziu, ktorá bola zameraná na produkty bánk, ich výhody.  Pán Matúš Staš, poverený zástupca PRIMA  BANKY,  nás informoval o:

– ochrane  vkladov,

– kurzovom  lístku bánk  /devízy, nákup, predaj, valuty/,

– poskytovaní úverov, podmienkach poskytnutia úveru,

– produktoch banky.

» Čítať viac

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 18. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej disciplíne  si žiaci 2. D triedy študijného odboru technické lýceum zmerali sily v rýchlostnom desaťminútovom odpise.

Kritériá súťaže boli zamerané na:

 • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
 • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

» Čítať viac

O finančnej gramotnosti s pracovníkmi PRIMA BANKY

V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti sa v dňoch 30. 11. 2015 a 2. 12. 2015 uskutočnili prednášky s pracovníkmi PRIMA BANKY (p. Stašom, Mgr. Dutkovou, p. L. Kubinovou). Zamerané boli na:

 • poskytovanie hypotekárneho a spotrebného úveru, nákladovosť úverov, ročná percentuálna miera nákladov, podmienky poskytovania úverov,
 • atraktívny študentský účet s množstvom výhod,
 • kurzový lístok bánk (devízy, nákup, predaj, valuty)
 • produkty banky,
 • termínované vklady,
 • osobný účet s najpoužívanejšími bankovými službami za výhodnú cenu 3,90 € mesačne.

Prednášky sa zúčastnili žiaci ekonomického bloku 4. A, 3. D a 4. C triedy. Ich cieľom bolo získať nové informácie o ponúkaných produktoch a upevniť si učivo v predmetoch ekonomika, účtovníctvo, finančné rozpočtovníctvo. » Čítať viac

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC

Dňa 29. apríla 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na počítači. Žiaci  2. C a 2. D triedy študijného odboru Technické lýceum v tejto súťaži preukázali svoje schopnosti v rýchlostnom odpise. Kritériá súťaže boli zamerané na:

 • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov v desaťminútovom odpise,
 • dodržanie percenta presnosti odpisu do 0,20.

Písanie na počítači je náročná súťažná disciplína, závislá predovšetkým od rýchlych prstov,  pri ktorej žiak musí spĺňať dve kritériá – písať rýchlo a presne. Víťazmi súťaže sú:

 1. Samuel Marko počtom úderov 2214 z 2. D triedy
 2. Matej Soroka počtom úderov 2017 z 2. C triedy
 3. Jakub Zajac počtom úderov 1984 z 2. D triedy » Čítať viac
1 2