Tlačivá

Prevádzková prax študentov (2. a 3. ročník)

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove v organizácii (10 dní po 6 hodín počas MS) [*.doc]

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej škôly v bardejove v organizácii (6 hodín každých 14 dní) [*.doc]

Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi žiakov

Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe

 

Žiadosti o informácie

Formulár žiadosti o informácie