Medzigeneračné vzťahy

Téma prednášky: Medzigeneračné vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 18. 10. 2013, 4. A

Ciele:

– História vzťahov medzi generáciami

– Súčasnosť a vzťahy medzi rodičmi a deťmi

– Faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov

– Príčiny narúšajúce vzťahy rodič – dieťa

– Odporúčania, ako vzťahy zlepšiť (komunikácia, akceptácia, tolerancia)

– Pozitíva generácie rodičov a mladej generácie

– Budúcnosť a medzigeneračné vzťahy

Mgr. Kravcová Mária