Jozef Roman – víťaz obvodového kola Olympiády v nemeckom jazyku

23. január bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl z Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Pre tých, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy.Reprezentantom Strednej priemyselnej školy v Bardejove bol žiak štvrtého ročníka Jozef Roman, ktorý súťažil v kategórii stredných odborných škôl. Tejto súťaže sa zúčastňoval od prvého ročníka a bol každoročným víťazom. Ani rok 2013 nebol výnimkou, svojich 12 konkurentov hravo zvládol, opäť zvíťazil a postúpil do krajského kola.
K tomuto úspechu mu srdečne blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu bardejovskej priemyslovky a do ďalších zápolení prajeme veľa síl a úspechov.

Mgr. M. Miklošová