Prijímačky

Vzorové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry [DOCx] a z Matematiky [DOCx]

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2019-2020 [PDF]