Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v školskom roku 2017/2018

Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Dana Janečková, Mgr. Martina Chovancová

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Predsedníctvo žiackej školskej rady

Predseda Dávid Košša
Podpredseda Jakub Plaskoň
Tajomník Timotej Kendra
Finančný manažér Benjamín Pšenčík
Zástupca pre styk
s verejnosťou
Lenka Andrejovská

Členovia žiackej školskej rady

Silvia Vantová I.A
Stanislav Marcin I.C
Benjamín Pšenčík II.A
Marek Šoltýs II.B
Timotej Kendra II.C
Jozef Mackanič III.A
Lukáš Jakubčo III.B
Jakub Plaskoň III.C
Lenka Andrejovská IV.A
René Lukáč IV.B
Dávid Košša IV.C

Zástupcovia žiakov v žiackej školskej rade

Silvia Vantová I.A
Lukáš Hudáček I.B
Stanislav Marcin I.C
Benjamín Pšenčík II.A
Marek Šoltýs II.B
Timotej Kendra II.C
Jozef Mackanič III.A
Lukáš Jakubčo III.B
Jakub Plaskoň III.C
Lenka Andrejovská IV.A
René Lukáč IV.B
Dávid Košša IV.C