Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v školskom roku 2019/2020

Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Dana Janečková, Mgr. Martina Chovancová

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Predsedníctvo žiackej školskej rady

Predseda Tomáš Pillár, II.B
Podpredseda Benjamín Pšenčík, III.A
Tajomník Timotej Kendra, III.C
Finančný manažér Jakub Plaskoň, IV.C
Zástupca pre styk
s verejnosťou
Silvia Vantová, II.A

Členovia žiackej školskej rady

Silvia Vantová I.A
Stanislav Marcin I.C
Benjamín Pšenčík II.A
Marek Šoltýs II.B
Timotej Kendra II.C
Jozef Mackanič III.A
Lukáš Jakubčo III.B
Jakub Plaskoň III.C
Lenka Andrejovská IV.A
René Lukáč IV.B
Dávid Košša IV.C

Zástupcovia žiakov v žiackej školskej rade

 

I.A
Denis Juriš I.B
Adriana Rakášová I.C
Silvia Vantová II.A
Tomáš Pillár II.B
Benjamín Pšenčík III.A
Marek Šoltýs III.B
Timotej Kendra III.C
Jozef Mackanič IV.A
Lukáš Jakubčo IV.B
Jakub Plaskoň IV.C

Pomocný výbor: Milan Petrus – II.C

Zástupca žiakov v Rade školy: Benjamín Pšenčík – III.A