Žiacka školská rada

Žiacka školská rada v školskom roku 2020/2021

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Dňa 17.9.2020 sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady pri SPŠT.  Na základe výsledkov hlasovania bude ŽŠR pri SPŠT v školskom roku 2020/2021 pracovať v nasledovnom zložení:

 

  Meno a priezvisko Trieda
1. Zdenko Prokeš I.C
2. Martin Kucírka I.D
3. Lukáš Švec II.A
4. Adam Vabno II.B
5. Dávid Zolotár II.C
6. Silvia Vantová III.A
7. Tomáš Pillár III.B
8. Filip Lešík III.C
9. Benjamín Pšenčík IV.A
10. Marek Šoltýs IV.B
11. Timotej Kendra IV.C

 

Pomocný výbor: Šimon Semanko – I.A, František Vabno – I.B.

Zástupca žiakov v  Rade školy: Benjamín Pšenčík – IV.A

Dôležité funkcie si jednotliví členovia rozdelili nasledovne:
1. Tomáš Pillár, III.B – predseda
2. Filip Lešík, III.C – podpredseda
3. Timotej Kendra, IV.C – tajomník
4. Lukáš Švec, II.A – finančný manažér,
5. Silvia Vantová, III.A – zástupca pre styk s verejnosťou.

Všetkým členom ŽŠR prajem v novom školskom roku 2020/2021 hlavne veľa zdravia, usilovnosti a nových nápadov pri presadzovaní záujmov žiakov, pri organizovaní školských kultúrnych akcií, súťaží a pri riešení aktuálnych problémov žiakov našej školy.


Mgr. Martina Chovancová,

koordinátorka ŽŠR