1. ročník

aktualizované dňa 3.9.2017

I.A

Triedny učiteľ/ka: Ing. Alžbeta Hovancová
Odbor: 3650 M staviteľstvo

 1. Balážová Nikola
 2. Brindza Róbert
 3. Chovanec Samuel
 4. Ferenc Miroslav
 5. Firment Mário
 6. Goldschmidt Jakub
 7. Hajduk Ján
 8. Harbaľ Filip
 9. Havirová Dominika
 10. Hrivniaková Tamara
 11. Hudačin Jakub
 12. Katrinič Adam
 13. Kačur Šimon
 14. Košša Martin
 15. Lakota Matúš
 16. Lukáčová Denisa
 17. Manik Tadeáš
 18. Mihalčin Lukáš
 19. Mihalčin Dominik
 20. Olenčinová Natália
 21. Paľa Martin
 22. Pšenčík Benjamín
 23. Renčko Peter
 24. Sobek Kristián
 25. Tipul Jakub
 26. Vrábel Marek
 27. Zavacký Denis
 28. Čiernik Jakub
 29. Žatkovičová Renáta

I.B

Triedny učiteľ/ka: Mgr. Dušan Marinko
Odbor: 3918 M technické lýceum

 1. Baranok Artúr
 2. Belejčák Matúš
 3. Boruv Marek
 4. Bosák Martin
 5. Džamba Matej
 6. Džunda Tadeáš
 7. Eštočin Kristián
 8. Gajdár Tomáš
 9. Gallik Kristián
 10. Halaj Jakub
 11. Hankovský Kristián
 12. Paňko Matej
 13. Čech Dávid
 14. Čurný Martin

Odbor: 2675 M elektrotechnika

 1. Benka – Rybár Lukáš
 2. Biško Patrik
 3. Dočar Samuel
 4. Glovňa Róbert
 5. Knap Viliam
 6. Kocúr Dávid
 7. Kušnier Roman
 8. Maťaš Marek
 9. Mochnacký Matej
 10. Rybovič Nikolas
 11. Tomko Jakub
 12. Vojčík Rastislav
 13. Čech Dávid
 14. Šoltýs Marek

I.C

Triedny učiteľ/ka: Mgr. Mária Jajková
Odbor: 3918 M technické lýceum

 1. Hiščár Dávid
 2. Hnidenko Denis
 3. Hnát Šimon
 4. Homoľa Slavomír
 5. Jedinák Jakub
 6. Jendrej Patrik
 7. Katrenič Adam
 8. Kačmár Jakub
 9. Kendra Timotej
 10. Kohút Timotej
 11. Kubját Attila
 12. Kundrat Matej
 13. Kuruc Dominik
 14. Kušnír Dávid
 15. Legnavský Kristián
 16. Lukáč Daniel
 17. Martiček Šimon
 18. Molčan Patrik
 19. Poláková Zuzana
 20. Potanovič Alexander
 21. Sivák Filip
 22. Svoboda Peter
 23. Tilický Jakub
 24. Vajda Benjamín
 25. Vavrek Richard
 26. Vertaľ Jozef Benjamín
 27. Štefančin Patrik
 28. Šutor Dávid