3. ročník

aktualizované dňa 3.9.2017

III.A

Triedny učiteľ/ka: Mgr. Nataša Dzubáková
Odbor: 3650 M staviteľstvo

 1. Andrejovská Lenka
 2. Choma René
 3. Jurč Filip
 4. Kalvin Adrián
 5. Keselica Jakub
 6. Kohút Vladimír
 7. Masica Šimon
 8. Sirý Dávid
 9. Čipčovská Juliána
 10. Želizňaková Martina

Odbor: 3765 M technika a prevádzka dopravy

 1. Drotárová Natália
 2. Kysel Dávid
 3. Lipovský Jakub
 4. Mihalčinová Dominika
 5. Passia Marek
 6. Pavelčáková Patrícia
 7. Popjak Benjamin
 8. Sasarák Jakub
 9. Vasilenko Samuel
 10. Čech Marián

III.B

Triedny učiteľ/ka: Mgr. Martina Chovancová
Odbor: 2675 M elektrotechnika

 1. Angelovič Miloš
 2. Baran Kamil
 3. Bortník Miloš
 4. Draganovský Dávid
 5. Druska Ondrej
 6. Ferenc Erik
 7. Grega Miroslav
 8. Harbaľ Eduard
 9. Jurko Roman
 10. Kačmár Miroslav
 11. Kačmár Daniel
 12. Kilvády Peter
 13. Korba Tomáš
 14. Kučečka Dávid
 15. Lukáč René
 16. Masarovič Dárius
 17. Mucha Michal
 18. Pastirčik Jakub
 19. Proškovec Vladimír
 20. Ragan Ľuboš
 21. Repáč Dávid
 22. Sivák Štefan
 23. Sivák Matej
 24. Tomaško Samuel
 25. Udič Dušan
 26. Vojtuš Miroslav

III.C

Triedny učiteľ/ka: Ing. Ľudmila Skoncová
Odbor: 3918 M technické lýceum

 1. Bolišinga Tomáš
 2. Dančišin Radovan
 3. Dendis Adrián
 4. Eštvaník Samuel
 5. Fecko Anton
 6. Havir Ján
 7. Hudák Šimon
 8. Hudáčková Patrícia
 9. Huňady Peter
 10. Jančik Lukáš
 11. Jurčišin Šimon
 12. Kendra Lukáš
 13. Korba Branislav
 14. Kovaľ Róbert
 15. Košša Dávid
 16. Kurkin Marek
 17. Novák Martin
 18. Olejar Roman
 19. Paľa Peter
 20. Pillár Marek
 21. Sasarák Róbert
 22. Slota Marek
 23. Soroka Simon
 24. Stach Dávid
 25. Tuch Dávid
 26. Vacho Patrik
 27. Čech Kristián
 28. Čunta Branislav
 29. Šinaľ Kristián