Štatistika

Štatistika počtov žiakov na SPŠ k 3.9.2017

Trieda Triedny Dievčatá Chlapci Spolu
I.A Ing. Alžbeta Hovancová 6 23 29
I.B Mgr. Dušan Marinko 0 28 28
I.C Mgr. Mária Jajková 1 27 28
II.A PhDr. Slavomír Ondrus 1 15 16
II.B Mgr. Zuzana Hrubá 0 22 22
II.C RNDr. Oľga Poliaková 0 26 26
III.A Mgr. Nataša Dzubáková 6 14 20
III.B Mgr. Martina Chovancová 0 26 26
III.C Ing. Ľudmila Skoncová 1 28 29
IV.A Ing. Peter Simko 0 23 23
IV.B Ing. Emília Priputenová 8 11 19
IV.C Mgr. Stanislav Vojtko 0 26 26
IV.D Mgr. Renáta Popovcová 5 25 30
Spolu 28 294 322