Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

V týždni od 13. 6.2016 do 17.6.2016 prebiehal zber bateriek na našej škole.

Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali :

1.A – 4 500 gramov
1.B – 9 900 gramov
2.B – 1 250 gramov
2.C – 19 800 gramov
3.B – 110 gramov
3.C – 3 250 gramov

Víťazná trieda 2.C získa deň organizovaného voľna.

Všetkým, ktorí sa  snažili veľká vďaka.

Ing. Hovancová, koordinátor environmentálnej výchovy