Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek

V týždni od 13. 6.2016 do 17.6.2016 prebiehal zber bateriek na našej škole. Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali : 1.A – 4 500 gramov 1.B – 9 900 gramov 2.B – 1 250 gramov 2.C – 19 800 gramov 3.B – 110 gramov 3.C – 3 250 gramov Víťazná trieda 2.C získa deň organizovaného voľna. Všetkým, ktorí sa  snažili veľká vďaka. Ing. Hovancová, koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej