CODE WEEK 2023 na Priemyslovke

Európsky týždeň programovania predstavuje sériu podujatí, ktoré sú vďaka podpore Európskej komisie organizované dobrovoľníkmi na rôznych úrovniach.  Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

Naša škola sa do CODE WEEK pravidelne zapája rôznymi aktivitami, a to predovšetkým s cieľom ukázať žiakom, že aj pri programovaní je zábava.😊

Pre našich študentov všetkých odborov sme  pripravili výzvu, kto postúpi v online algoritmickej hre Lightbot do záverečného kola. V tejto hre si súťažiaci precvičili svoje logické  a algoritmické myslenie.  Na najvyšších priečkach sa umiestnili:  1. miesto Matúš Hovanec (1.B), 2. miesto Samuel Potičný (2.C), 3. miesto Kamil Stretavský (4.D). Výhercom blahoželáme a všetkým ďakujeme za aktívnu účasť.

Deti z Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka sme privítali netradičnými aktivitami z IT sveta. Išlo o ukážky žiackych projektov, ktoré si pripravili druháci odboru Informačné a sieťové technológie s využitím Micro:bitov. Boli to napríklad hra kameň – papier – nožnice, gitara, na ktorej vyhrávali aj škôlkari a dokonca aj relaxačná lampa, ktorá vďaka programovateľnému LED pásiku dokáže meniť farby podľa nálady jej majiteľa.

       Ďalšou zábavnou “hračkou” bola pre deti programovateľná stavebnica Lego EV3 Home edition v prevedení humanoida, auta, či pásového mobilného zariadenia so senzorickou výbavou – farebným, ultrasonickým a dotykovým senzorom.
Pútavými sa stali aj naše nové DOBOTY – ROBOTY, ktoré vo výuke predstavujú inováciu medzi programovateľnými zariadeniami a významnou mierou prispeli ku skvalitneniu výučby odborných predmetov.
Ide o multifunkčné stolové výcvikové robotické ramená pre praktickú výučbu, ktoré sme získali v rámci projektu Nadácie VSE s názvom Robotika v praxi. 
Deti so záujmom sledovali ukážky robotizácie a automatizácie pomocou DOBOTOV. Sada zariadení obsahuje autíčko – to predstavuje príklad logistiky s mobilnou platformou, dve robotické ramená, lineárnu vodiacu koľajnicu a pásový dopravník. Prostredníctvom koncových zariadení umiestnených na robotickom ramene boli demonštrované rôzne činnosti, ktoré DOBOT dokáže vykonať. Išlo predovšetkým o koncové efektory ako sú napríklad DOBOT Magician s prísavkou, chápadlom, laserom, držiakom pera či tlačovou hlavou určenou na 3D tlač.
Ukážky s využitím micro:bitov demonštrovali hru kameň – papier – nožnice, Led – náladovú lampu, gitaru z papiera, ktorá vydáva tóny cez pripojený reproduktor a  hlasovacie zariadenie na zistenie nálady pomocou smutného alebo veselého smajlika. Po hlasovaní sa ukázal záverečný stav s číselnou hodnotou “nálady”, ktorú žiaci vytvorili v rámci projektu nadácie Tatrabanky s názvom Psychická klíma na škole.      V tomto týždni sa konalo aj školské kolo stredoškolskej súťaže ZENIT (zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť ), ktorej cieľom je rozvíjať odborné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve. Naši žiaci odboru Informačné a sieťové technológie sa zapojili do súťaže  v kategórii Grafický dizajn, Webdeveloper a Programovanie. Krajského kola súťaže sa zúčastnia úspešní riešitelia z celého kraja.
          Pre tretiakov odboru Informačné a sieťové technológie prebehol v termíne 22.10.-24.10.2023 workshop s Ing. Matejom Sorokom, naším absolventom na tému Python a git v aplikáciách.