Oznam o dištančnom vzdelávacom procese

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia
a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy

prerušuje

štandardný výchovno-vzdelávací proces
od 28.9.2020 do 2.10.2020

a prechádza na dištančné vzdelávanie
z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.
O ďalšom postupe budeme informovať.

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy