Zamestnanci ŠI

Meno, priezvisko Funkcia
 Mária Jurčová Mária Jurčová
 Viera Lenártová Viera Lenártová
Mgr. Michaela Petríková Mgr. Michaela Petríková
 Viera Ruhalovská Viera Ruhalovská
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová
 Monika Zajacová Monika Zajacová
 Beáta Ilkovičová Beáta Ilkovičová
 Ján Danečko Ján Danečko
 Mária Danečková Mária Danečková
 Mária Mišeková Mária Mišeková
 Mária Riznárová Mária Riznárová
 Marcela Rondziková Marcela Rondziková
 Mária Cienka Mária Cienka
 Iveta Jurčová Iveta Jurčová
 Valéria Jászayová Valéria Jászayová
 Mária Kostárová Mária Kostárová
 Helena Ondisová Helena Ondisová
 Silvia Štefančiková Silvia Štefančiková