Zamestnanci ŠI

Meno, priezvisko Funkcia
 Viera Lenártová Viera Lenártová správkyňa školského internátu a podnikateľskej činnosti
 Marcela Rondziková Marcela Rondziková účtovníčka
Mgr. Beáta Ilkovičová Mgr. Beáta Ilkovičová vychovávateľka
Mgr. Stanislav Marcin Mgr. Stanislav Marcin vychovávateľ
 Martina Silvestriová Martina Silvestriová pomocná sila v kuchyni
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová vychovávateľka
 Ivana Chudíková Ivana Chudíková kuchárka
 Monika Doicerová Monika Doicerová prevádzková pracovníčka v kuchyni
Ing. Dana Miková Ing. Dana Miková vedúca jedálne
 Ján Danečko Ján Danečko údržbár
 Mária Mišeková Mária Mišeková upratovačka
 Mária Riznárová Mária Riznárová upratovačka