Zamestnanci ŠI

Meno, priezvisko Funkcia
 Viera Lenártová Viera Lenártová správkyňa školského internátu a podnikateľskej činnosti
Mgr. Beáta Ilkovičová Mgr. Beáta Ilkovičová vychovávateľka
Mgr. Stanislav Marcin Mgr. Stanislav Marcin vychovávateľ
 Martina Silvestriová Martina Silvestriová pomocná sila v kuchyni
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová vychovávateľka
 Helena Ondisová Helena Ondisová vedúca jedálne
 Ivana Chudíková Ivana Chudíková kuchárka
 Monika Doicerová Monika Doicerová prevádzková pracovníčka v kuchyni
 Martina Dzuriková Martina Dzuriková pomocná kuchárka
 Mária Jaššová Mária Jaššová pomocná kuchárka
 Viera Ruhalovská Viera Ruhalovská kuchárka
 Ján Danečko Ján Danečko údržbár
 Mária Mišeková Mária Mišeková upratovačka
 Mária Riznárová Mária Riznárová upratovačka