Zamestnanci ŠI

Meno, priezvisko Funkcia
 Viera Lenártová Viera Lenártová hospodárka
 Marcela Rondziková Marcela Rondziková ekonómka
 Beáta Ilkovičová Beáta Ilkovičová vychovávateľka
Mgr. Stanislav Marcin Mgr. Stanislav Marcin vychovávateľ
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová vychovávateľka
 Helena Ondisová Helena Ondisová vedúca jedálne
 Ivana Chudíková Ivana Chudíková kuchárka
 Monika Doicerová Monika Doicerová
 Martina Dzuriková Martina Dzuriková pomocná kuchárka
 Mária Hrabčaková Mária Hrabčaková kuchárka
 Mária Jaššová Mária Jaššová kuchárka
 Viera Ruhalovská Viera Ruhalovská kuchárka
 Ján Danečko Ján Danečko údržbár
 Mária Mišeková Mária Mišeková upratovačka
 Mária Riznárová Mária Riznárová upratovačka