Zamestnanci ŠI

Meno, priezvisko Funkcia
 Viera Lenártová Viera Lenártová hospodárka
 Marcela Rondziková Marcela Rondziková ekonómka
 Beáta Ilkovičová Beáta Ilkovičová vychovávateľka
Mgr. Ružena Marcineková Mgr. Ružena Marcineková vychovávateľka
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová vychovávateľka
 Helena Ondisová Helena Ondisová vedúca jedálne
 Iveta Jurčová Iveta Jurčová kuchárka
 Viera Ruhalovská Viera Ruhalovská kuchárka
 Ján Danečko Ján Danečko údržbár
 Mária Mišeková Mária Mišeková upratovačka
 Mária Riznárová Mária Riznárová upratovačka