Videokonferencie

Žiaci dostanú odkaz na miestnosť učiteľa – adresa v tvare https://join.freeconferencecall.com/PedagogID

PedagogID nájdete v zozname učiteľov na adrese https://www.spsbj.sk/skola/zamestnanci/pedagogicky-zbor

Žiak má možnosť sa pripojiť buď cez PC/Notebook alebo mobil.

Pripojenie cez PC/Notebook:

  1. žiak si stiahne aplikáciu na www.freeconferencecall.com/downloads (podľa svojho OS)
  2. po spustení si v Home obrazovke klikne na Join
  3. vyplní svoje meno a Online Meeting ID (PedagogID), e-mail nie je nutný a klikne na Join
  4. v ďalšom kroku mu systém ponúkne možnosť zúčastniť sa cez klasický hovor alebo cez Computer audio
  5. po kliknutí na Computer audio sa žiak prihlási k hovoru

Pripojenie cez mobil:

  1. Po prihlásením do Google Play alebo App Store si nájde aplikáciu Free Conference Call a nainštaluje si ju
  2. Klikne na Join new meeting
  3. Zadá Meeting ID (tam zada PedagogID)
  4. V zobrazených možnostiach vyberie Call in Using Wifi or Data
  5. Žiak je pripojený ku konferencii