Zákazky podľa § 9 ods. 9

Projekt „Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu“

 • Lehota predkladania ponúk: 24.07.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Oprava podláh vrátane výmeny obvodových líšt na školskom internáte

 • Lehota predkladania ponúk: 20.2.2015 do 11:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Oprava dlažby, schodíšť a hygienických kútov

 • Lehota predkladania ponúk: 9.12.2014 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Dodávka 28 ks repasovaných počítačov, 10 ks LCD, 3 ks projektorov

 • Lehota prekladania ponúk: 28.11.2014 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Príloha 2 (formulár pre vypracovanie ponuky [DOC]

Oprava dlažby a hygienickej maľby v budove SPŠ v Bardejove

 • Lehota prekladania ponúk: 30.6.2014 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výmena podláh (demontáž starých a montáž nových podláh) v budove Strednej priemyselnej školy v Bardejove

 • Lehota predkladania ponúk: do 5.5.2014 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]