Cenník

Aktuálne ceny za ubytovanie a stravovanie

pre ubytovaných študentov

Ubytovanie: 20 €/mesiac

Strava:

raňajky+desiata 0,70 €
obed 1,20 €
večera 0,90 €
SPOLU na 1 deň 2,80 €

pre návštevníkov

Ubytovanie: 7,50 €/osoba/deň

Strava:

Deti do 15 rokov Deti nad 15 rokov a športovci
raňajky 1,60 € 1,82 €
obed 2,60 € 3,00 €
večera 2,18 € 2,60 €
SPOLU na 1 deň 6,38 € 7,42 €

Zápisný lístok na stravovanie a Všeobecné pokyny pre stravníkov

Zápisný lístok je vo formáte *.doc a je možné ho vyplniť sa elektronicky, následne je potrebné ho vytlačiť, podpísať a odovzdať vedúcej jedálne.