Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získali materské, základné a stredné školy na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) moderné digitálne vybavenie, ktoré im umožní modernizovať výučbu. Školy získali 5 680 setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule a notebooku, 20 000 tabletov, 1 000 wifi-routrov a 2 686 farebných tlačiarní. Partnerom projektu je Metodicko- pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno- personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Každá škola s tabletovou učebňou, ktorá sa zapojila do projektu Digiškola, môže získať Samsung School – riešenie pre manažment tabletovej učebne. Dňa 12. 12. 2014 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoločnosťami DATALAN, a.s., a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Na základe Memoranda dostali školy možnosť získať riešenie Samsung School za 1 € za 1 kus na 1 rok, pričom zmluva je vždy uzatvorená na obdobie 5 rokov. Škola, ktorá má 1 notebook a 20 tabletov, tak zaplatí za Samsung School len 25,20 € ročne (vrátane DPH) a celkovo za obdobie 5 rokov sumu len 126 € vrátane DPH za celé riešenie.

Viac informácii o projekte na adrese www.digiskola.sk