Žiacky parlament

Žiacky parlament v školskom roku 2023/2024

Štatút Žiackej školskej rady [PDF]

Dňa 22.09.2022 sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackeho parlamentu (ŽP). Na základe výsledkov hlasovania bude ŽP v školskom roku 2022/2023 pracovať v nasledovnom zložení:

Meno a priezvisko Trieda
Oliver Štafurik I.A
Branislav Vojtaško I.B
Paulína Jackaninová I.C
Alex Ševčík I.D
Laura Margicinová II.A
Marek Pagáč II.B
Peter Kloca II.C
Andrej Šviržovský II.D
Adela Tomková III.A
Matej Bocko III.B
Nina Briškárová III.C
Šimon Staško III.D
Matej Július Šarišský IV.A
František Vabno IV.B
Zdeno Prokeš IV.C
Martin Kucírka IV.D

Zástupca žiakov v Rade školy: Matej Július Šarišský, IV.A

Dôležité funkcie si jednotliví členovia rozdelili nasledovne:
1. Matej JúLius Šarišský, IV.A – predseda
2. Adela Tomková, III.A – podpredseda
3. Laura Margicinová, II.A – tajomník, zástupca pre styk s verejnosťou.

Všetkým členom ŽP prajem v novom školskom roku 2023/2024 hlavne veľa zdravia, usilovnosti a nových nápadov pri presadzovaní záujmov žiakov, pri organizovaní školských kultúrnych akcií, súťaží a pri riešení aktuálnych problémov žiakov našej školy.


Mgr. Zuzana Hrubá,

koordinátorka ŽP