Aktuálne projekty na škole

Projekty v školskom roku 2023/2024

P. č. Názov výzvy Názov projektu Celkový rozpočet projektu
((EU + ŠR) + škola + zriaďovateľ)
(v €)
1. Prepojenie stredoškolského
vzdelávania s praxou
Inovujeme a vzdelávame pre prax 229 455,42
2. Rozvojový projekt „Podpora
organizačného zabezpečenia
vzdelávania PZ v oblasti
FG  výchovy k podnikaniu
na rok 2021″
Ušetri a investuj 2 110,00
3. VR GeneraVR Generation Ztion Z VR GeneraVR Generation Ztion Z 0,00
4. Zmudri do škôl Zmudri do škôl 0,00
5. DIGITAL pre stredoškolákov 2022 Psychická klíma na škole 2 166,00
6. Región IT riešení 2023 Normovanie prípravy jedál v školskej jedálni 0,00
7. Podpora malých inovácií 2022: digitalizácia Robotika v praxi 7 778,00
8. Národný projekt POP III