Aktuálne projekty na škole

Projekty v školskom roku 2019/2020

P.č. Názov výzvy Názov projektu Celkový rozpočet projektu /EU + ŠR + škola/ (v €)
1 Telocvične 2018 Rekonštrukcia elektroinštalácie a ústredného kúrenia v telocvični 52 928,00
2 Podpora rozvoja športu na rok 2018 Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu 3 975,00
3 Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch 2019 Monitorovanie reálneho sveta pomocou hardvéra, zber dát a ich vyhodnotenie (spracovanie) vo vzdelávaní 4 500,00
4 Úrad podpredsedu vlády  Podpora najmenej rozvinutých okresov  C:Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily prte potreby trhu Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov 28 000,00
5 ERAZMUS + Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Odborné vzdelávanie bez hraníc 49 747,00
6 Intereg PL-SK Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania 56 135,85
7 Intereg V-A PL-SK 2014-2020-3.Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb poskytovaných turistom v Čarovnej krajine Rusinov- Lemkov a Pohoranov 4 561,92