Aktuálne projekty na škole

Projekty v školskom roku 2020/2021

P.č. Názov výzvy Názov projektu Celkový rozpočet projektu /EU + ŠR + škola/ (v €)
1. Úrad podpredsedu vlády  Podpora najmenej rozvinutých okresov  C:Vzdelávanie a adaptácia pracovnej sily prte potreby trhu Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov 28 000,00
2. Intereg PL-SK Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania 56 135,85
3. OPLZ-PO1/2019/DOP/
1.2.1.-01
312011Z527
Inovujeme a vzdelávame
pre prax

 

web projektu: https://iavpp.spsbj.sk/

229 455,42
4. Intereg PL-SK Učiteľ a žiak na oboch stranách obrazovky 56 186,15