Rada školy

Rada školy

Meno a Priezvisko Funkcia Zástupca za
Ing. Peter Simko Predseda pedagogických pracovníkov
Mgr. Monika Cmarová rodičov
Ing. Ondrej Popjak Tajomník pedagogických pracovníkov
Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. zriaďovateľa
Pavol Ceľuch zriaďovateľa
Ing. Jozef Kmec PhD. Podpredseda zriaďovateľa
Ing. Anton Repka zriaďovateľa
PaedDr. Silvia Běčaková rodičov
 Monika Dreschslerová rodičov
Peter Oláh ostatných zamestnancov
Matej Július Šarišský, IV.A žiakov

Návrhy a pripomienky adresujte:

Ing. Peter Simko, predseda rady školy

– Rada školy pri SPŠT v Bardejove, Komenského 5, 085 42 Bardejov

– simko@spsbj.sk

Voľby do Rady školy