Rada školy

Rada školy v školskom roku 2019/2020

Meno a Priezvisko Funkcia Zástupca za
Ing. Peter Simko Predseda pedagogických pracovníkov
Ing. Viliam Kohút rodičov
Mgr. Stanislav Vojtko Tajomník pedagogických pracovníkov
MUDr. Boris Hanuščak zriaďovateľa
Pavol Ceľuch zriaďovateľa
Ing. Jozef Kmec PhD. Podpredseda zriaďovateľa
Ing. Anton Repka zriaďovateľa
Peter Jurč rodičov
Renata Žofčinová rodičov
Ján Danečko ostatných zamestnancov
Benjamín Pšenčík žiakov

Voľby do rady školy

Výsledky volieb členov Rady školy [PDF]

Návrhy a pripomienky adresujte:

Ing. Peter Simko, predseda rady školy

– Rada školy pri SPŠT v Bardejove, Komenského 5, 085 42 Bardejov

– simko@spsbj.sk

Štatút rady školy