Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov

„Projekt spolufinancovaný z regionálneho príspevku vrámci implementácie Akčného plánu okresu Bardejov“

Názov projektu: Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov

Účel poskytnutia RP: Zriadenie školiaceho strediska so zameraním na IKT technológie a vzdelávania v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2019
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2021
Celkové náklady: 28 000 EUR
Riadiaci orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Realizované kurzy v roku 2021

Písanie na PC 10 prstovou hmatovou metódou v programe ATF
16.6.2021 – 22.6.2021 1. sk., 25 hod., 14 účastníkov, PF, lektor: Mgr. Mária Tkačivská
23.6.2021 – 29.6.2021 1. sk., 25 hod., 12 účastníkov, PF, lektor: Mgr. Mária Tkačivská

Operačné systémy
4.10.2021 – 29.10.2021 1 .sk., 8. hod., 15 účastníkov, PF, lektor: Mgr. Dana Janečková

Práca s tabuľkami
13.9.2021 – 17.9.2021 1. sk., 15 hod., 13 účastníkov, PF, lektor: Oláh Peter
13.10.-15.10.2021 1. sk., 15 hod., 15 účastníkov, PF, lektor: Oláh Peter

3D modelovanie v strojárstve
3.9.2021 – 22.9.2021 1. sk., 20 hod., 12 účastníkov, PF, lektor: Ing. Simko Peter
2.9.2021 – 27.9.2021 1. sk., 20 hod., 12 účastníkov, PF, lektor: Ing. Simko Peter

Odborná elektrotechnická spôsobilosť
6.10.2021 – 13.10.2021 1. sk., 21 hod., 15 účastníkov, PF, lektor: Mgr. Vojtko Stanislav
16.10.2021 – 18.10.2021 1. sk., 21 hod., 7 účastníkov, PF, lektor: Hudák Rastislav
23.10.2021 1. sk., 7 hod., 14 účastníkov, PF, lektor: Hudák Rastislav – tento kurz bude pokračovať v roku 2022

Realizované kurzy v roku 2020

Operačné systémy
8.12.2020 – 21.12.2020 1. sk., 8 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Jakub Grohoľ
15.12.2020 – 21.12.2020 2. sk., 8 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Jakub Grohoľ
14.12.2020 – 22.12.2020 1. sk., 8 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Natália Kostová
15.12.2020 – 22.12.2020 2. sk., 8 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Natália Kostová

Práca s tabuľkami
11.12.2020 – 19.12.2020 1. sk., 15 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: RNDr. Oľga Poliaková
21.12.2020 – 29.12.2020 2. sk., 15 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Peter Oláh

3D modelovanie – strojárstvo
11.12.2020 – 31.12.2020 1. sk., 20 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Ing. Peter Simko
12.12.2020 – 30.12.2020 2. sk., 20 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Ing. Peter Simko

Kurz odbornej elektrotechnickej spôsobilosti
15.6.2020 – 17.6.2020 1. sk., 21 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Rastislav Hudák
15.6.2020 – 17.6.2020 2. sk., 21 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Stanislav Vojtko

Práca s textom
11.12.2020 – 22.12.2020 1. sk., 15 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Dana Janečková
11.12.2020 – 22.12.2020 2. sk., 15 hod., 15 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Dana Janečková
23.12.2020 – 29.12.2020 3. sk., 15 hod., 12 účastníkov, DF, lektor: Mgr. Dana Janečková