Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe VYHLÁŠKY č. 279 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Bardejov, bude od 6.12.2021 vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove prebiehať DIŠTANČNE. Dištančná forma sa realizuje cez konferenčný systém FCC s aktívnym použitím kamery pre dosiahnutie kvalitných vzdelávacích výsledkov. Preto prosíme rodičov o zabezpečenie tejto techniky pre žiakov. S pozdravom a želaním veľa zdraviariaditeľ SPŠ technickej v BardejoveIng. Jaroslav Bujda

Čitať ďalej

Výuka od 8.2.2021

aktualizované: 7.2.2021 o 12:20 hod. Upozorňujeme, že prílohy, ktoré sú spomínané nižšie, budú ešte aktualizované po prijatí uznesenia Vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR a pod. a následne budú sprístupnené v podobe súborov. 1. – 3. ročníkyŽiaci prvého až tretieho ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní cez FCC podľa aktualizovaného rozvrhu*. Platí, že neúčasť na dištančnom vyučovaní sa počíta ako absencia, ktorú je nutné ospravedlniť! 4. ročníkZa predpokladu, že návrat do škôl nestopne rozhodnutie vlády alebo rozhodnutie RÚVZ od pondelka 8.2.2021 nastupujú žiaci 4. ročníka do školy na prezenčnú výuku, inak sa vzdelávajú dištančne podľa aktualizovaného rozvrhu*.Podmienky pre prezenčnú výuku:– žiak odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 10a) cez EduPage svojmu triednemu/triednej alebo– žiak má výnimku z testovania na základe rozhodnutia RÚVZ alebo– sa žiak preukáže potvrdením od lekára o prekonaní COVID-19 nie starším ako 90 dní. Naša škola zabezpečila testovanie žiakov na odbernom mieste vytvorenom na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, ktoré sa koná dňa 6.2.2021 v čase od 8:00 do 19:30 (posledný dober 19:00). Kto sa už doteraz registroval na iných odberných miestach, svoju rezerváciu už nemení. Zoznam odberných miest a online registrácia sú na adrese http://www.bardejov.sk/78-clanok/2138-covid19-testovanie-skoly-06-02-2021 Žiaci, ktorí nepredložia vyhlásenie alebo potvrdenie budú mať možnosť prihlásiť sa na

Čitať ďalej

Tlačivá pri vstupe do školy

Žiak predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo vo formáte PDF Zamestnanec predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – tlačivo vo formáte PDF

Čitať ďalej