Nepedagogickí zamestnanci

Meno, priezvisko Funkcia
 Božena Michalčinová Božena Michalčinová hospodárka
 Monika Zajacová Monika Zajacová ekonómka
 Emília Balaščíková Emília Balaščíková upratovačka
 Anna Dubravcová Anna Dubravcová upratovačka
 Martina Silvestriová Martina Silvestriová upratovačka
 Ján Michalčin Ján Michalčin vrátnik
 Viliam Štec Viliam Štec údržbár
 Peter Oláh Peter Oláh správca IKT