Nepedagogickí zamestnanci

Meno, priezvisko Funkcia
 Božena Michalčinová Božena Michalčinová hospodárka
 Monika Zajacová Monika Zajacová ekonómka
 Emília Balaščíková Emília Balaščíková upratovačka
 Anna Dubravcová Anna Dubravcová upratovačka
 Martina Silvestriová Martina Silvestriová upratovačka
 Peter Oláh Peter Oláh správca IKT