Zákazky s nízkou hodnotou – §117

Rok 2021

 • Lehota predkladania ponúk: 05.11.2021 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 13.08.2021 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 13.08.2021 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 13.08.2021 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 24.06.2021 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 09.04.2021 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 22.10.2020 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Prílohy [ZIP]
 • Lehota predkladania ponúk: 25.5.2020 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Prílohy [ZIP]
 • Lehota predkladania ponúk: 7.4.2020 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Výkaz [XLS]
 • Lehota predkladania ponúk: 24.9.2019 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 6.9.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 1.7.2019 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 1.7.2019 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Lehota predkladania ponúk: 24.07.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]