Zákazky s nízkou hodnotou

Stavebný dozor pre projekt „Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“

Lehota predkladania ponúk: 28.03.2017

Výzva [DOCx]

Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti

Lehota predkladania ponúk: 16.9.2016

Výzva [DOCx]