Zákazky s nízkou hodnotou – §117

Výzva: Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru  SPŠT, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 10.5.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies SPŠT, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 10.5.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Nákup vybavenia školskej jedálne s kuchyňou SPŠT – ŠJ, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 11.12.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Projekt „Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu“

 • Lehota predkladania ponúk: 24.07.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Maľby, opravy podláh, sociálnych zariadení v školskom internáte, SPŠ – ŠI, Komenského 5,Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 19.10.2017 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Opravy na chodbách, schodištiach a triedach, SPŠ Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 15.6.2017 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Stavebný dozor pre projekt „Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“

Lehota predkladania ponúk: 28.03.2017

Výzva [DOCx]

Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti

Lehota predkladania ponúk: 16.9.2016

Výzva [DOCx]