Zákazky s nízkou hodnotou – §117

Výzva: Projektová dokumentácia – Sanácia suterénu

 • Lehota predkladania ponúk: 22.10.2020 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Prílohy [ZIP]

Výzva: Inovujeme a vzdelávame pre prax – Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky

 • Lehota predkladania ponúk: 14.10.2020 do 08:30 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Prílohy [ZIP]

Výzva: Projektová dokumentácia – Sanácia suterénu

 • Lehota predkladania ponúk: 25.5.2020 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Prílohy [ZIP]

Výzva: Oprava elektroinštalácie v školskej jedálni

 • Lehota predkladania ponúk: 7.4.2020 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]
 • Výkaz [XLS]

Výzva: Zabezpečenie kancelárskeho materiálu pre vzdelávacie centrum

 • Lehota predkladania ponúk: 24.9.2019 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Oprava elektroinštalácie na internáte

 • Lehota predkladania ponúk: 6.9.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Zabezpečenie elektroinštalačných služieb a materiálu pre vzdelávacie centrum

 • Lehota predkladania ponúk: 2.7.2019 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Zabezpečenie nábytku pre vzdelávacie centrum

 • Lehota predkladania ponúk: 1.7.2019 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Zabezpečenie IKT pre vzdelávacie centrum

 • Lehota predkladania ponúk: 1.7.2019 do 12:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru  SPŠT, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 10.5.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies SPŠT, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 10.5.2019 do 13:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Výzva: Nákup vybavenia školskej jedálne s kuchyňou SPŠT – ŠJ, Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 11.12.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Projekt „Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu“

 • Lehota predkladania ponúk: 24.07.2018 do 14:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Maľby, opravy podláh, sociálnych zariadení v školskom internáte, SPŠ – ŠI, Komenského 5,Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 19.10.2017 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Opravy na chodbách, schodištiach a triedach, SPŠ Komenského 5, Bardejov

 • Lehota predkladania ponúk: 15.6.2017 do 10:00 hod.
 • Výzva [PDF]

Stavebný dozor pre projekt „Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“

Lehota predkladania ponúk: 28.03.2017

Výzva [DOCx]

2016

Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti

Lehota predkladania ponúk: 16.9.2016

Výzva [DOCx]