Office 365

Žiaci a zamestnanci školy majú nárok na plnohodnotnú verziu kancelárskeho balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, a ďalšie) pre 5 počítačov/notebookov (PC alebo Mac), 5 tabletov a 5 smartfónov (dokopy 15 zariadení) a 1TB priestoru na OndeDrive úložisku. Žiakom končí nárok na túto licenciu dňom ukončenia štúdia na našej škole.

Odporúčame aby ste si svoje súbory z úložiska OneDrive zálohovali najneskôr do 30.6. školského roka v ktorom ste ukončili štúdium na našej škole. Po tomto termíne nevieme garantovať možnosť prístupu k svojim dátam!

Každý užívateľ* má svoje školské Microsoft konto v tvare:
Zamestnanec: priezvisko@spsbj.sk
Žiak: meno.priezvisko@spsbj.eu alebo meno.priezvisko#@spsbj.eu kde # je číslo

Týmto kontom sa užívatelia prihlasujú do pracovných staníc v škole.

Stiahnutie balíka MS Office 365

  1. Prihláste sa svojím kontom na www.office.com

2. V pravej hornej časti klikneme na tlačidlo Inštalovať aplikácie a vyberieme možnosť Aplikácie Microsoft 365

3. Prehliadač stiahne alebo Vás vyzve na stiahnutie súboru OfficeSetup.exe. Ten po stiahnutí spustite – začne sa inštalácia Microsoft Office 365

4. Po nainštalovaní spustite jeden program z balíka (napr. MS Word), odsúhlaste podmienky používania. Následne Vás program vyzve na prihlásenie sa Microsoft kontom pre priradenie licencie.

5. Prihláste sa svojím školským kontom.