Bardejovské Kúpele

Na intenzívnej výstavbe Bardejovských Kúpeľov sa vo významnej miere podieľala aj naša škola, a to vo forme spracovania projektovej dokumentácie na rôzne kúpeľné objekty ako garáže a dielne, protipožiarne jazierko s hrádzou, kúpeľný park, rekonštrukcie liečebných domov Astória, Alžbeta, Klára, Marína a tiež formou brigád žiakov v rámci povinnej praxe i letnej aktivity.

Prvá zmienka o bardejovských minerálnych prameňoch je zaznamenaná v listine kráľa Bela IV. z roku 1247. Roku 1505 sa už vyberal za kúpanie poplatok, koncom 17. storočia postavilo mesto pri prameňoch hostinec. Prvú odbornú analýzu liečivých vôd urobil roku 1795 prof. P. Kitaibel. Navrhol mestu aj organizáciu výstavby kúpeľov, liečby a súvisiacich aktivít.

Alkalicko-slano-železnaté zloženie výrazne podporuje liečbu chorôb tráviaceho ústrojenstva i látkovej premeny. Geografická poloha, mikroklíma a prírodné prostredie sú vhodné pre liečbu horných dýchacích ciest, stavov pri fyzickej a psychickej vyčerpanosti a pre ďalšie indikácie.

Chýr o dobrých liečebných výsledkoch bardejovských prameňov prilákal do kúpeľov aj korunované hlavy Európy. Roku 1783 navštívil kúpele cisár Jozef II., roku 1809 pricestovala princezná Mária Lujza, neskoršia manželka Napoleona I., roku 1821 ruský cár Alexander I. a roku 1895 manželka rakúskeho cisára Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta. Pred prvou svetovou vojnou patrili Bardejovské Kúpele k najlepšie vybudovaným kúpeľom v Rakúsko-Uhorsku.

Kolonánda Kolonádu v Bardejovských Kúpeľoch postavili roku 1972 ako prvú stavbu tohto druhu na Slovensku. Na kolonáde a v hudobnom pavilóne sa v lete pravidelne konajú koncerty. Bohatý kultúrny život kúpeľného mesta spestrujú podujatia celoslovenského charakteru.

Oficiálna stránka: www.kupele-bj.sk