Na stiahnutie

Prvá stránka zošita (webový formulár, ktorý vygeneruje 1. stránku – pozrite ešte pokyny pre tlač nižsie)

Obálka na zadania

Písanie ročníkových projektov, záverečných prác a referátov (aktualizované 13.09.2023)

Prvá strana ročníkových projektov (webový formulár, ktorý vygeneruje 1. stránku – pozrite ešte pokyny pre tlač nižsie)

* editovateľné PDF súbory odporúčame otvárať pomocou programu Adobe Reader, ktorý je voľne prístupný na stránke https://get.adobe.com/sk/reader/

Pokyny pre tlač generovaných PDF pre prvú stranu:
Aby bola zachovaná správna veľkosť 1:1, v dialógovom okne pre tlač nastavte mierku strany (Page Scaling) na „Žiadne“ resp. „None“, „100%“ a podobne. Formát PDF totiž umožňuje aj prispôsobovanie veľkosti (zmenu mierky), čo v tomto prípade nechceme.