Erasmus+ ČR-SR-PL

O projekte

Názov projektu: Nalézání zmizelých osudů. Mementa světových válek 20. století pro mladého člověka
Názov programu: Erasmus+
Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA219-013852
Trvanie projektu: 01.09.2015 – 31.08.2017

Aký bol projekt Erasmus+ ?

Noví kamaráti, nové miesta, zážitky, zmiešané pocity a emócie, spomienky, fotografie, cestovanie, práca, radosť, úsmev, poznatky, jazykové skomoleniny, turisti, partnerstvo…

Presne tieto slová vystihujú podstatu dvoch rokov, teda  presne 24 mesiacov, počas ktorých sme sa venovali realizácii projektu v rámci programu Erasmus+. Stretli sme sa počas neho presne desaťkrát. Bolo to desať spoločne strávených týždňov, spoločne strávených chvíľ, desiatky spoločne navštívených miest, stovky spoločne strávených hodín.

Bolo to veľmi pekné obdobie, počas ktorého sme mali možnosť spoznať nových ľudí. Na projekte sa vystriedalo viacero učiteľov a ešte viac študentov. Všetci sme účasťou na projekte niečo získali. Niektorí nové vedomosti a poznatky, niektorí nezabudnuteľné zážitky, niektorí nových priateľov. Každý z nás však isto získal nový pohľad na naše dejiny. Práve nimi sme sa počas celých dvoch rokov zaoberali. Navštívili sme množstvo  cintorínov vojakov padlých v prvej a druhej svetovej vojne v regiónoch na poľsko-slovenskom pohraničí. Každý jeden navštívený cintorín však znamenal aj stovky zosnulých vojakov, a to nielen slovenských, ale aj nemeckých, maďarských, českých, poľských či rakúskych, ktorí tu nechtiac našli miesto svojho posledného odpočinku. Práve ich obeť, ich nezmyselná smrť má byť pre nás mementom či upozornením, aby sme nezabúdali na svoje dejiny, pretože inak budeme odsúdení na to, aby sme ich opätovne prežili.

Navštívili sme miesta, kde v minulosti reálne prebiehali boje, kde bola preliata krv tisícok mladých mužov, ktorí boli nútení opustiť svoje rodiny a svoj domov. Nikto z nás nemôže povedať, že sa ho to nedotklo. Rovnako aj návšteva Osvienčimu v a nás zanechala hlboké dojmy. Prechádzali sme po miestach, kde tiež zahynulo nespočetné množstvo nevinných ľudí. Nebolo jednoduché prezerať si miesta, kde vo vzduchu bolo cítiť smrť. Smrť starých, mladých, mužov, žien, ale aj malých detí a bábätiek.

Avšak projektové aktivity mali aj optimistickejší rozmer. Spoznali sme rôzne zvyky našich predkov, navštívili sme viacero skanzenov, kde sme si mohli vyskúšať aj prácu na dobových nástrojoch alebo napríklad vymaľovať kraslicu tradičnou technikou – voskovaním.

Písať o stovežatej Prahe, že je nádherná, je síce klišé, ale ona taká naozaj je. Mnohí študenti mali možnosť vidieť toto mesto prvýkrát a o tom, že si to naozaj užili, niet pochýb. Mnohé spomienky a zážitky si budeme spájať práve s Prahou, jej krásnymi uličkami s neopísateľnou atmosférou.

Rovnako sme videli aj ďalšie mestá, napríklad Český Krumlov, Hluboká, alebo poľský Krakow.

K ďalším miestam, ktoré sme vďaka projektu spoznali, patrilo množstvo drevených kostolíkov na území Poľska a Slovenska, ktoré sme mali možnosť navštíviť a navzájom porovnať ich architektúru či samotný súčasný stav. Sú to krásne a architektonicky zaujímavé stavby, ktoré stoja za návštevu.

Ak by sme mali zhodnotiť celý projekt jedným slovom, asi najvhodnejšie by bolo slovo „obohacujúci“. Všetci sme bohatší vďaka tomu, že sme sa ho zúčastnili. Naše zážitky a dojmy nám nikto nevezme e sme vďační, že sme sa ho mohli zúčastniť.

Publikácie

Projektový časopis

Bulletin č. 1

Bulletin č. 2

Bulletin č. 3

Bulletin č. 4

Bulletin č. 5

Bulletin č. 6

Virtuálny sprievodca

Fotky

Česká republika

Osvienčim

Poľsko

Slovensko

Svet našimi očami