Študijné odbory

  • Elektrotechnika
  • Informačné a sieťové technológie
  • Kurz: Písanie všetkými desiatimi
  • Staviteľstvo
  • Technické lýceum
  • Technika a prevádzka dopravy