Poznaj pravidlá, chráň si život na ceste

Názov dopravno-preventívneho projektu:

Poznaj pravidlá, chráň si život na ceste!

(projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Bardejov, Grantový program Deti a mládež)

Cieľ projektu:

je pozitívne vplývať na maloletých účastníkov cestnej premávky, cyklistov, chodcov,… posilniť zodpovednosť voči sebe a ostatným účastníkom cestnej premávky. Projekt je prioritne zameraný na vekovú skupinu 9 – 13 rokov, z dôvodu absentujúcej dopravnej výchovy pre predmetnú vekovú skupinu žiakov základných škôl.

Deti v tomto veku sa samé pohybujú na ceste, často na bicykli, kolobežke, alebo na kolieskových korčuliach. Sú súčasťou cestnej premávky a nie vždy sa vedia na ceste zodpovedne správať, sú najzraniteľnejším článkom dopravy.

Študenti SPŠ, odboru technika a prevádzka dopravy sa aj prostredníctvom takýchto projektov môžu aktívne zúčastňovať na dopravnej výchove mladších žiakov.

Projektom chceme zážitkovou formou vzdelávať mladých účastníkov cestnej premávky.

Cieľová skupina:

9-13 roční žiaci 8 bardejovských základných škôl, v počte približne 500 žiakov.

Na projekte participujú 20-ti študenti SPŠ odboru technika a prevádzka dopravy a 3 pedagógovia, záchranári NSP Bardejov, dopravní policajti a profesionálni hasiči.

Harmonogram:

  1. časť – bola realizovaná od 7.9.2015 do 13.10.2015, žiaci boli školení a testovaní z teórie dopravnej výchovy na svojich základných školách, porovnávajú sa výsledky testov pred a po teoretickej príprave.
  2. časť – 16.10.2015 – teoretická súťaž. Zúčastní sa jej 8 päťčlenných družstiev z bardejovských ZŠ, kde sa preveria získané poznatky formou testu. Žiaci budú súťažiť pod dohľadom svojich školiteľov – študentov SPŠ a členov policajného zboru.
  3. časť – 16.10.2015 – bude prebiehať na dopravnom ihrisku, kde súťažiace družstvá budú riešiť dopravné situácie. Študenti SPŠ budú usmerňovať jednotlivé skupiny žiakov a budú nápomocní dopravným policajtom.

Začiatok druhej a tretej časti bude už spomínaného 22.10.2015 o 10.00 hod. v areáli športovej haly Mier v Bardejove. Po skončení súťažnej časti projektu bude nasledovať ukážka činnosti záchranárskych zložiek.

Tento projekt je pokračovaním spolupráce SPŠ v Bardejove s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bardejove, ktorá sa začala už v roku 2013 dopravno-preventívnym projektom „ Si mladý, neumieraj zbytočne“.