Organizácia školského roka

Školský rok 2021/2022 sa začína 1. septembra 2021 (streda).

I. polrok
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa končí 31. januára 2022 (pondelok).

II. polrok
Školské vyučovanie sa začína 1. februára 2022 (utorok).
Školské vyučovanie sa končí pre 1.- 3. ročník 30. júna 2022 (štvrtok).
Školské vyučovanie sa končí pre 4. ročník 20. mája 2022 (piatok) – IV. A,B,C

Pedagogická rada
I. štvrťrok 23. november 2021 (utorok) (hodnotiaca porada)
I. polrok 25. január 2022 (utorok) (klasifikačná porada)
III. štvrťrok 12. apríl 2022 (utorok) (hodnotiaca porada)
II. polrok 27. jún 2022 (pondelok) (klasifikačná porada)

Klasifikačná porada pre maturitné ročníky
17. máj 2022 (utorok) – IV. A,B,C

Prázdniny
Jesenné: 28. – 29. október 2021 (štvrtok – piatok)
Vyučovanie sa začína 2. novembra 2021 (utorok).
Vianočné: 23. december 2021 (štvrtok) – 7. január 2021 (piatok)
Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok)
Polročné: 4. február 2022 (piatok)
Vyučovanie sa začína 7. februára 2022 (pondelok)
Jarné: 21. – 25. február 2022 (pondelok – piatok)
Vyučovanie sa začína 28. februára 2022 (pondelok)
Veľkonočné: 14. – 19. apríl 2022 (štvrtok – utorok)
Vyučovanie sa začína: 20. apríla 2022 (streda)
Letné: 1. júl 2022 – 2. septembra 2022
Vyučovanie sa začína: 5.septembra 2022 (pondelok)

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka
1. september 2021 (streda) Deň ústavy
15. september 2021 (streda) Sedembolestná Panna Mária
1. november 2021 (pondelok) Sviatok všetkých svätých
17. november 2021 (streda) Deň boja za slobodu a demokraciu
1. január 2022 (sobota) Deň vzniku SR
6. január 2022 (štvrtok) Traja králi
1. máj 2022 (nedeľa) Sviatok práce
8. máj 2022 (nedeľa) Deň víťazstva nad fašizmom

Maturitné skúšky
1. Riadny termín MS:
Externá časť a písomná forma internej časti:
15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
16. marec 2022 (streda) – cudzí jazyk
17. marec 2022 (štvrtok) – matematika
Náhradný termín EČMS a PFIČ – 5.- 8. apríl 2022
Za prípravu a metodické riadenie EČ a PFIČ zodpovedá NÚCEM.
Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3.augusta 2022.
Za distribúciu zásielok s testami zodpovedá ObÚ Prešov. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá riaditeľ školy.
Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné OŠ OÚ v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.
Praktická časť odbornej zložky MS:

IV.A ( 3650 M staviteľstvo, 3918 M technické lýceum v zameraní: staviteľstvo) – 2. – 3.máj 2022 (pondelok – utorok) – obhajoba ročníkového projektu – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 13. apríla 2022 (streda).

IV. B (2675 M elektrotechnika) – 2. – 3.máj 2022 (pondelok – utorok) – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 13. apríla 2022 (streda).

IV. C (2561 M informačné a sieťové technológie) – 2. – 3.máj 2022 (pondelok – utorok) – ročníkový projekt odovzdať najneskôr do 13. apríla 2022 (streda).

Termín konania ústnej formy internej časti MS:

IV.A,B,C 30.5.2022 – 3.6.2022 (pondelok – piatok)

Opravný termín EČ a PFIČ MS :
Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2022.

Kurzy
1. Kurz na ochranu života a zdravia
3. ročník: jún 2022

2. Plavecký kurz
Plaváreň Bardejov, každý štvrtok 4. – 7. vyučovacia hodina, striedanie tried 1.A,B,C,D

3. Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. a 3. ročníkov
Termín: v tomto školskom roku na základe odporúčania COVID semaforu sa neuskutoční

4. Účelové cvičenia

1. ročníky – 1. cvičenie – v termíne od 23. – 27. mája 2022 (1 deň)
2. cvičenie – v termíne od 23. – 27. mája 2022 (1 deň)

2. ročníky – 1. cvičenie – jún 2022
2. cvičenie – jún 2022

ZRŠ
1. roč. 9. september 2021 (štvrtok)
1. – 4. roč. 25. november 2021 (štvrtok)
1. – 4. roč. 21. apríl 2022 (štvrtok)
Ďalšie termíny ZRŠ si stanovujú jednotlivé triedy podľa potreby.