Zo života internátu

Novoročný futbalový turnaj žiakov ŠI

19.01.2019

V Školskom internáte pri SPŠT Bardejov sa pod vedením vychovávateliek uskutočnil v týždni 21. – 23. januára 2019 novoročný futbalový turnaj žiakov ŠI. Vo večerných hodinách v priestoroch telocvične SPŠT mali žiacke družstva príležitosť zasúťažiť si aktívnym pohybom. Atmosféru dotvárali povzbudzovaním ostatní žiacky priaznivci futbalu. Turnaje boli odohrané v zložení:

Družstvo A: Korba Tomáš, Šťastný Filip, Šidlovský Miroslav, Zápotocký Gregor

Družstvo B: Hudek Martin, Podolskyi Mark, Pivovarský Dominik, Odrobina Patrik

Družstvo C: Imrich Peter, Čupka Gabriel, Jarkovský Maroš, Bajaj Kristián

Systém zápasov bol kombinovaný. Počet hráčov v jednom družstve bol 4. Jednotlivé družstva zápasili o výhru v podobe veľkej pizze podľa vlastného výberu. Víťazným družstvom sa stalo družstvo C, ktorého kapitánom bol Peter Imrich.


Mikuláš 2018

05.12.2018

Rozdávanie balíčkov a Mikulášska diskotéka, ktoré sa uskutočnili 5.12.2018 vďaka veľmi ochotnej spolupráci žiakov, menovite Gregor Zápotocky, Matúš Očipka, Jakub Hudačin, Slavomír Homola, všetci z SPŠT a Dominika Mikitková (GLS) a Matej Ragan (SŠ J Henischa), ktorý sa postaral o hudobný sprievod.