Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

 

Voľné pracovné miesta:

Pomocný kuchár/kuchárka do školskej jedálne

kategória nepedagogický zamestnanec
podkategória pomocný kuchár/kuchárka do školskej jedálne
druh pracovného pomeru na dobu určitú
doba trvania pracovného pomeru 1.1.2020 – 30.6.2020
pracovný úväzok v hod./týždeň 37,5
kvalifikačné predpoklady • úplné stredoškolské vzdelanie
požadované doklady • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní, príp. praxi
• odborná spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadeniach školského stravovania,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné požiadavky • ochota a chuť pracovať na zmeny
• tímový hráč
• komunikatívnosť
• flexibilita
• tvorivosť
• kreativita
Termín podania žiadosti do 06.12.2019

 

Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5

085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: