Kariéra

Uchádzači o zamestnanie môžu svoje žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom a písomným súhlasom so spracúvaním osobných údajov podľa zákona

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (MS WORD) doručiť osobne alebo zasielať na poštovú adresu:

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Ďakujeme

 

Voľné pracovné miesta:

 

 

 

Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 5

085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: