SPŠT Bardejov

Informačné a sieťové technológie

2561 M informačné a sieťové technológie

Chceš byť špička v elektrotechnike a informatike?
Príď k nám. Od šk. roku 2018/2019 ako jediní v okrese otvárame tento študijný odbor.

Naučíme ťa vytvárať dynamické web stránky, spracovávať databázy, programovať vo vyšších programovacích jazykoch, programovať roboty, detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať poruchy v oblasti hardvéru, softvéru, pracovať s aplikačným softvérom, používať informačné, serverové a sieťové technológie,  konfigurovať počítačové siete  do úrovne 4 semestrov CISCO Network Academy, ovládať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a serverové technológie na rôznych platformách, ich konfigurácie a reálne použitie v praxi. Budeš schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné informačné technológie. Môžeš získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tech. zariadeniach elektirckých podľa §21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

A čo môžeš robiť po skončení školy?
• programátora
• softvérového špecialistu
• hardvérového špecialistu
• IT technika – servis, opravy
• správcu aplikačného softvéru
• testera
• správcu operačných systémov
• správcu počítačových sietí, serverov
• databázového špecialistu
• grafika
• web developera
• grafika – web dizajnéra
• podnikať v oblasti elektrotechniky
• pracovať v elektrotechnickom priemysle
• technika telekomunikácií a spojov
• operátora automatizačnej techniky
• opravára elektronických zariadení