Súhrnné správy

Súhrnné správy zverejňujeme na portály Úradu pre verejné obstarávanie. Náš profil je dostupný na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/469