Pedagogický zbor

Meno, priezvisko E-mail Rozvrh
Ing. Jaroslav Bujda Ing. Jaroslav Bujda
riaditeľ školy
Rozvrh
Ing. Jozef Prexta Ing. Jozef Prexta
zástupca riaditeľa
Rozvrh
Ing. Mgr. Helena Labancová Ing. Mgr. Helena Labancová
zástupkyňa riaditeľa
Rozvrh
Ing. Ján Barna Ing. Ján Barna Rozvrh
Ing. Otília Beňová Ing. Otília Beňová Rozvrh
Mgr. Martina Chovancová Mgr. Martina Chovancová Rozvrh
Mgr. Nataša Dzubáková Mgr. Nataša Dzubáková Rozvrh
Mgr. Zuzana Džundová Mgr. Zuzana Džundová Rozvrh
Mgr. Ľuboš Falat Mgr. Ľuboš Falat Rozvrh
Ing. Mgr. Jana Furmanová Ing. Mgr. Jana Furmanová Rozvrh
Mgr. Jakub Grohoľ Mgr. Jakub Grohoľ Rozvrh
Ing. Alžbeta Hovancová Ing. Alžbeta Hovancová Rozvrh
Mgr. Zuzana Hrubá Mgr. Zuzana Hrubá Rozvrh
Mgr. Mária Jajková Mgr. Mária Jajková Rozvrh
Mgr. Dana Janečková Mgr. Dana Janečková Rozvrh
Mgr. Mária Kravcová Mgr. Mária Kravcová Rozvrh
Mgr. Júlia Kruľová Mgr. Júlia Kruľová Rozvrh
Mgr. Stanislav Marcin Mgr. Stanislav Marcin Rozvrh
Mgr. Dušan Marinko Mgr. Dušan Marinko Rozvrh
PhDr. Slavomír Ondrus PhDr. Slavomír Ondrus Rozvrh
Mgr. Jana Petrušová Mgr. Jana Petrušová Rozvrh
Ing. Pavol Petrík Ing. Pavol Petrík Rozvrh
RNDr. Oľga Poliaková RNDr. Oľga Poliaková Rozvrh
Ing. Ondrej Popjak Ing. Ondrej Popjak Rozvrh
Mgr. Renáta Popovcová Mgr. Renáta Popovcová Rozvrh
Ing. Emília Priputenová Ing. Emília Priputenová Rozvrh
Ing. Peter Simko Ing. Peter Simko Rozvrh
Ing. Ľudmila Skoncová Ing. Ľudmila Skoncová Rozvrh
Mgr. Jaroslav Stach Mgr. Jaroslav Stach Rozvrh
Ing. Peter Tkáč Ing. Peter Tkáč Rozvrh
Mgr. Stanislav Vojtko Mgr. Stanislav Vojtko Rozvrh