ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov II

Popis projektu:

Program:ERASMUS +
Kľúčová akcia 1Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Prijímateľ:Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov
Názov projektuDobrodružné učenie
Trvanie projektu01.09.2021 – 31.08.2022
Výška grantu42 812 EUR
Číslo projektu2021-1-SK01-KA122-VET-000016445

Hlavným cieľom Strednej priemyselnej školy technickej je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, v rámci ktorého škola poskytne svojim žiakom aktuálne odborné vedomosti, zručnosti, pracovné metódy, oboznámi ich s novými technológiami v jednotlivých odboroch. Zvýši sa tak kvalifikácia a pripravenosť žiakov na ich budúce povolania.

Táto skúsenosť prináša žiakom nielen nové formy učenia a učenia sa, je aj príležitosťou pre poznávanie inej kultúry, histórie a životného štýlu inej krajiny. Tieto dôvody viedli našu školu k tomu, aby sa zapojila do programu Erasmus+ a naplánovala aktivity – zahraničné mobility.

Etapy projektu

Na začiatok:

  1. Príprava žiakov (október  2021) – žiakov čaká  príprava zameraná na plnenie úloh, multikultúrna  a orientačná prípravu.  Pred mobilitou  budú mať žiaci niekoľko povinností, ako napríklad  podpísanie zmlúv, vyplňovanie ECVET hodnotiacich dotazníkov, absolvovanie online OLS jazykových  testov.
  1. Realizácia zahraničnej mobility (november 2021 – marec 2022) – povinnosť pracovať v daných firmách, každý deň žiaci budú vyplňovať pracovné denníky. Počas víkendov budú  absolvovať kultúrne programy a poznávať kultúru a tradície daných krajín. Pracovní tútori budú monitorovať počas práce a na konci mobility vyhodnotia ich prácu v hodnotiacich dotazníkoch.
  1. Záverečná etapa (december 2021 – máj 2022) – táto etapa projektu zahŕňa viacero aktivít pre účastníkov. Podkladom k vyhodnoteniu získaných vedomostí a zručností žiakov budú vyplnené ECVET hodnotiace dotazníky, pracovné denníky žiakov a vyplnené hodnotiace dotazníky tútorov. Okrem tohto hodnotenia žiaci ústne vyhodnotia pracoviská, vykonané aktivity vo firmách  na besede. Po návrate vytvoria a spracujú svoje osobné výpovede, skúsenosti vo forme prezentácií, ktoré by mohli slúžiť ako učebné pomôcky vo vyučovacom procese, ktoré by škola mohla využívať na propagáciu školy a Erasmus+ programu na rôznych akciách, ako napríklad  Deň otvorených dverí, rodičovské združenia atď.

Spoluprácou so zahraničnými firmami škola vie získať informácie o najmodernejších technológiách, ktoré potom implementuje do edukačného procesu. Zapájaním školy do mobilitných projektov majú aj naši zamestnanci (sprevádzajúci učitelia) možnosť spoznať aktivity daných firiem, kde žiaci pracujú.

Pri realizácií mobilít plánujeme pravidelné návštevy žiakov na pracoviskách,
monitorovanie osvojených vedomostí žiakov, komunikáciu s profesionálnymi tútormi na pracoviskách, takže aj učitelia budú mať možnosť spoznať nové technológie, pracovné metódy, či odbornú terminológiu. Okrem týchto vedomostí, vypracovaním a realizovaním mobilitných projektov získajú zamestnanci školy aj prehľad o projektových aktivitách, o požiadavkách projektového systému EÚ a budú tak schopní vypracovať kvalitnejšie projekty, čo môže prispieť k tomu, aby naša škola každý rok získala grant na mobilitný projekt, a tak zabezpečovala  pravidelne zahraničnú odbornú prax pre žiakov.

Žiak, ktorý sa zúčastnil zahraničnej stáže, sa ľahšie zamestná. Získa nové kontakty, dokáže sa orientovať v informáciách pracovného trhu. Je atraktívnejší pre rôzne firmy, pretože sa predpokladá samostatnosť, aktívnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť a pod., čo môže byť prínosom pre budúceho zamestnávateľa.

Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility  jednotlivca – žiaka budú prínosom a že absolventi, ktorí absolvovali stáž,  sa ľahšie zamestnajú na trhu práce v hociktorom regióne. Taktiež sa môžu  stať potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Takouto formou prípravy sa otvárajú absolventom možností na trhu práce na celom území EÚ. Získané kompetencie   pomôžu žiakom v budúcnosti  ľahšie sa prispôsobiť budúcemu  kolektívu na pracovisku a ľahšie s ním spolupracovať.


Termíny realizácie:

1. skupina
Krátkodobá zahraničná mobilita v Prahe
Termín: 14. 11. 2021 – 29. 11. 2021  
Účastníci: 5 žiakov z odboru 3650 M staviteľstvo a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie

2. skupina
Krátkodobá zahraničná mobilita v Prahe
Termín: 27. 03. 2022 – 13. 04. 2022
Účastníci: 5 žiakov z odboru 3650 M staviteľstvo a 5 žiakov 2561 M informačné a sieťové technológie

Ako zhodnotili dobrodružné učenie v Prahe účastníci projektu ?

            V rámci projektu Erazmus+ – vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorý sa uskutočnil s finančnou podporou EÚ, sa desať študentov našej školy – 5 študentov študijného  odboru  3650 M staviteľstvo a 5 študentov študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie  v dňoch 14. 11. 2021 – 29. 11. 2021 zúčastnilo dvojtýždenného pobytu v Českej republike, v stovežatej Prahe. 

            Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená oficiálnym Europassom, ako aj certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií, znamená v budúcnosti veľkú výhodu na trhu práce. Okrem získavania teoretických či praktických skúsenosti pri práci vo firmách, žiaci mohli spoznať zákutia Prahy, absolvovali celodenné výlety do Karlových Varov, do sklární v Harrachove a čerešničkou na torte bola plavba parníkom po Vltave, ktorá splnila očakávania každého jedného študenta.

            Význam takejto zahraničnej praxe je pre študentov neoceniteľný. Sami mali možnosť zistiť, že vzdelanie a odvaha idú ruka v ruke, a ak budú chcieť v živote byť úspešní a niečo dosiahnuť, musia sa o to pričiniť sami.

              Jaroslava Kačmárová, IV.A: V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi riaditeľovi a učiteľom, ktorí sa podieľali na tomto projekte a som samozrejme vďačná za takúto príležitosť. Získala som nové skúsenosti a vedomosti z praxe, ako to chodí v „dospeláckom“ živote v kancelárii. Zažila som mnoho nezabudnuteľných zážitkov a spoznala kúsok sveta z krásnej stovežatej Prahy.

            Benjamín Tej, IV.C:  Keď som sa dozvedel, že naša škola sa chce   zúčastniť projektu Erazmus+ a budem mať možnosť zúčastniť sa takéhoto projektu, neváhal som a hneď som sa prihlásil. Bol som jedným z desiatich, ktorých vybrali a mal som tú možnosť zúčastniť sa stáži v Prahe. Pred samotnou stážou sme mali rôzne stretká, kde sme podpisovali papiere, vytvárali životopisy, dozvedali sa informácie o daných firmách v ktorých sme mali pracovať. Na poslednom stretnutí sme boli oboznámení ako sa správať a chrániť pred rôznymi nástrahami veľkomesta . Vo firme som sa naučil ako vyzerá práca v IT obore v reálnom živote, spoznal veľa nových ľudí a nesmiem zabudnúť ani na prehliadku mesta Praha, exkurziu v sklárni a Becherovke a návštevu Karlových Varov. Organizácia bola super a samotná stáž bola ešte lepšia. Priniesol som si veľa krásnych zážitkov. Toto rozhodnutie neľutujem a vrelo odporúčam každému, kto má takúto možnosť.
      
            Samuel Gvušč, IV.C: Stáž bola výborne zorganizovaná. Mali sme dosť času ako na prácu, tak aj na zábavu a spoznávanie mesta. Páčila sa mi to že sme si mohli vyskúšať režim a prácu z nášho odboru, zistili sme ako to v skutočnosti funguje, nadobudli sme lepšiu predstavu o našej budúcnosti.

            Filip Lešík, IV.C: Erasmus je podľa môjho názoru veľmi dobre spracovaný projekt. Je to výborná príležitosť zažiť reálnu prax. Je to úplne iné ako klasické školské vyučovanie, a ak sa dostanete do dobrého kolektívu, máte výborných šéfov a tútorov, tak sa z toho stane nezabudnuteľný zážitok. Samozrejme nemôžem opomenúť aj našich učiteľov, ktorí sa o nás výborne starali a spríjemňovali náš pobyt. Praha je nádherné hlavné mesto. Aj vďaka voľnému času sme si ho mohli prezrieť a zažiť tak obrovské mesto na vlastnej koži. Výlety, ktoré sú samozrejme hradené projektom, sme si užili takisto. Je to výborne využitý čas, a ak by som si mal vybrať či tam pôjdem ešte raz, tak by som určite ani na sekundu neváhal.

            Samuel Fertáľ, IV.A: Osobne som veľmi rád že som dostal takúto príležitosť, a taktiež že vybrali práve mňa pretože nebolo isté či určite pôjdem. Prax mi pomohla sa zlepšiť v odbore, nabrať nové skúsenosti a pobyt vo veľkomeste ktorý som si na plno užil mi dal lepší pohľad na svet a chuť sa tam ešte niekedy vrátiť

Prezentácie k aktivite v Prahe: