Školské vzdelávacie programy

ŠkVP elektrotechnika [PDF]

ŠkVP stavebníctvo [PDF]

ŠkVP technické lýceum [PDF]

ŠkVP technika a prevádzka dopravy [PDF]

Dodatok č. 1 [PDF]

Dodatok č. 2 [PDF]