Projekty

  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  • Erasmus+
  • Erasmus+ ČR-SR-PL
  • Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
  • Moderné vzdelávanie
  • Obnova Školského internátu s jedálňou – zníženie energetickej náročnosti
  • Poznaj pravidlá, chráň si život na ceste
  • Rozvoj stredného odborného vzdelávania
  • Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo
  • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania