Projekty

 • Aktuálne projekty na škole
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Erasmus+
 • Erasmus+ ČR-SR-PL
 • ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov II
 • ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: Odborné vzdelávanie bez hraníc
 • ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov: Poďme cestovať a objavovať
 • Inovujeme a vzdelávame
 • Interreg: Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania
 • Interreg: Učiteľ a žiak na oboch stranách obrazovky
 • Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
 • Moderné vzdelávanie
 • Národný projekt POP III
 • Obnova Školského internátu s jedálňou – zníženie energetickej náročnosti
 • Poznaj pravidlá, chráň si život na ceste
 • Rozvoj stredného odborného vzdelávania
 • Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov
 • Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania