Tlačivá

Darujte 2% zo svojich daní

Aj tento rok sme prijímateľom 2%. Podporte, prosím, Združenie rodičov pri SPŠ darovaním 2% z dane.
Ďakujeme za vašu podporu!
Stiahnuť editovateľné vyhlásenie vo formáte PDF a editovateľné potvrdenie o zaplatení dane vo formáte PDF.

Dokumenty pre odbornú prax počas MS

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove v organizácii

Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi žiakov

Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe

Žiadosť o súhlas s vykonaním odbornej praxe mimo okresu Bardejov alebo mimo okresu trvalého bydliska

Súhlas zákonného zástupcu žiaka k vykonávaniu odbornej praxe  podľa  zmluvy

Žiadosti o informácie

Formulár žiadosti o informácie

Školský internát

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Pokyny k prijatiu na internát

Stravovanie

Zápisný lístok na stravovanie [DOCx]