SPŠT Bardejov
previous arrow
next arrow
Slider

IPM STUDENT AWARD 2020

Benjamín Vajda, študent priemyslovky, opäť úspešný V súťaži IPM STUDENT AWARD 2020 druhé miesto      Študenti Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove i v tomto náročnom období sa už tradične zapojili do celoslovenskej súťaže v 3D modelovaní IPM STUDENT AWARD 2020 . Aj napriek tomu, že v čase od marca do konca školského roka

Čitať ďalej

Online vyučovanie

Milí žiaci,od zajtra 19.10.2020 sa vyučuje online podľa rozvrhov zverejnených na stránke https://www.spsbj.sk/skola/covid. Hodiny začínajú podľa štandardných časov (1. hodina o 7:45, 2. hodina 8:35, ….). Žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov (chýbajúci internet, …) nemôžu zúčastňovať online vzdelávania to oznámia svojim triednym učiteľom. Chýbanie na online hodinách bude nutné ospravedlniť.

Čitať ďalej

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11. 10. 2020 bude od pondelka 12. 10. 2020 v stredných školách mimoriadne prerušené vyučovanie a školy prejdú na dištančné vzdelávanie až do odvolania. V tejto súvislosti bude dištančné vzdelávanie na našej škole prebiehať v prostredí Edupage, kde žiaci nájdu pripravené študijné materiály a cez

Čitať ďalej

Predĺženie dištančného vyučovania

Oznamujeme žiakom a rodičom, že dištančná forma výuky pokračuje do odvolania. Upozorňujeme všetkých žiakov a zamestnancov školy, že majú plniť karanténne opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. Internát je uzavretý do odvolania. Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Čitať ďalej

Oznam o dištančnom vzdelávacom procese

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy prerušuje štandardný výchovno-vzdelávací proces od 28.9.2020 do 2.10.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. O ďalšom postupe budeme informovať. Ing.

Čitať ďalej

Uzavretie internátu

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove a v súlade s Manuálom opatrení pre stredné školy uzatvára školský internát od 28.9.2020 do 9.10.2020 z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. O ďalšom postupe budeme informovať. Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ školy

Čitať ďalej

Európsky deň jazykov 2020

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Táto múdrosť je pravdivejšia viac ako

Čitať ďalej

Biela pastelka 2020

Dnešná doba kladie na každého veľké nároky. Očakáva sa od nás, že budeme úspešní v škole, v zamestnaní, že zabezpečíme svoju rodinu, že dobre vychováme svoje deti. To všetko si vyžaduje obrovskú námahu aj pre úplne zdravého človeka. Mnohí z nás však majú hendikep, ktorý im bráni tieto očakávania naplniť,

Čitať ďalej

Pokyny

Pokyny platné k 16.9.2020 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných opatrením Ministerstva školstva SR. Po každom prerušení

Čitať ďalej