III. A a III. C v kine Cinemax Novum

V piatok 23. septembra 2022 vymenili študenti III. A a III. C triedy školské lavice za pohodlné sedadlá v kine. S popkornom a kolou v rukách sledovali napínavý príbeh odohrávajúci sa na plátne – Top Gun – Maverick, momentálne najhranejší film v Cinemax Novum v Prešove. Sú to dôležité momenty pre kolektív triedy – spoločná cesta, spoločný film, spoločné posedenie po filme – skrátka, spoločne strávený čas inak ako v škole.

Čitať ďalej

Návšteva kina II.C a II.A

V piatok 16.9. sa triedy 2.A a 2.C vybrali na výlet do prešovského kina v obchodnom centre Novum na akčný film Top gun: Maverik. Film bol veľmi napínavý, veľmi sa nám páčil. Po filme sme si ešte dali rozchod po obchodnom centre, najedli sme sa, nakúpili a hurá domov. Bol to dobre strávený piatok. Pani učiteľkám ďakujeme za trpezlivosť a ochotu.                                           Adela Tomková, II.A

Čitať ďalej

Ušetri a investuj

V rámci projektu Ušetri a investuj, realizovaného v rámci rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2022 vyhláseného MŠVVaŠ SR sa na škole v augustových dňoch uskutočnilo teoretické a praktické vzdelávanie, v rámci ktorého sa učitelia  oboznámili s  metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe. Lektorom vzdelávania bol samotný autor hry MUDr. Milan Pavlík. Realizáciou projektu chce škola dosiahnuť kvalitné vyškolenie pedagogických zamestnancov prioritne na vybranú tému finančnej gramotnosti – sporenie a investovanie. Ako doplnkové témy školenia boli finančná zodpovednosť spotrebiteľov, plánovanie, príjem a práca, rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov, úver a dlh,  riadenie rizika a poistenie. Následne  Dr. Pavlík (autor hry) a učitelia dňa  9.9.2022 oboznamovali žiakov  s metodikou a stratégiou finančnej hry FINANČNÁ ODYSEA DeLuxe, kedže aj v oblasti finančnej gramotnosti platí, že praktické návyky sa najjednoduchšie získavajú prostredníctvom hier, v ktorých sa modelujú rôzne životné situácie: nákupy, plánovanie rozpočtu, komunikácia s bankou investovanie, úvery a iné reálne životné situácie. V mesiacoch október – november plánuje škola  realizovať medzitriedne súťaže. Projekt bol dotovaný sumou 1 950 eur (1 825 eur MVVaŠ SR a 125 eur spoluúčasť Rodičovskej  rady pri SPŠT v Bardejove), z ktorej okrem lektorovania boli financované trenažéry Finančná odysea v počte 15 kusov a knihy Základy finančného zdravia taktiež  v počte 15 kusov.

Čitať ďalej

Otvorenie školského roka

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove oznamuje, že otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 v budove školy. ORGANIZAČNÉ POKYNY 7:30 – 7:45 hod. – príchod do školy  7:45 – 11:00 hod. –  triednické hodiny Žiaci na triednických hodinách odovzdajú písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v tlačenej podobe alebo prostredníctvom edupage. 

Čitať ďalej

POKYNY PRE NÁSTUP ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

Nástup do ŠI spojený so zápisom pred začatím šk. roka 2022/2023 je v nedeľu 4.9.2022, v čase od 15.00 h do 21.00 h. Platba za stravu a ubytovanie  za mesiac september 2022  musí byť uhradená pred nástupom žiaka do ŠI, a to bezhotovostne na uvedené čísla účtov. PLATBA V HOTOVOSTI PRI NÁSTUPE NEBUDE MOŽNÁ. Mesačné poplatky: ubytovanie 40 €/mes. celodenná strava 4,62 eur/deň – zálohová platba vo výške 92,40 eur mesačne. Pre platbu za ubytovanie a stravu prosím použite nasledovné čísla účtov:STRAVA – IBAN SK35 8180 0000 007000513895UBYTOVANIE – IBAN SK57 8180 0000 007000513887 Identifikácia platby: Ak nastupujete prvý krát na náš internát, do poznámky pre príjemcu uveďte meno a priezvisko žiaka za ktorého platíte ubytovanie/stravu. Pokračujúci ubytovaní používajú pridelený VS. Pre platbu mobilom môžete naskenovať aj QR kódy nižšie – NEZABUDNITE VYPLNIŤ variabilný symbol alebo správu pre príjemcu Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť:1. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre umiestnenie v ŠI / žiaci 1. roč./, 2. fotografia – 2ks rozmerov 3,5cm x 4,5cm /žiaci 1. roč./,3. visiaci zámok – 1ks,4. doklad o úhrade za ubytovanie a stravu za mesiac september 2022,5. vypísané a podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Čitať ďalej

Oznam vedúcej školskej jedálne

Pripomínam všetkým stravníkom, že aj v školskom roku 2022/2023 je každý stravník (už aj zapísaný) povinný osobne odovzdať vyplnený Zápisný lístok pre odoberanie stravy v školskej jedálni.  Zápisný lístok je potrebné odovzdať vedúcej školskej jedálne.

Čitať ďalej

Exkurzia v spoločnosti KAMAX

Odborná exkurzia prebiehala v priestoroch nástrojárne KAMAX Tools, s.r.o Bardejov. Počas exkurzie sa nám venoval Ing. Pituch Peter.   Všetko to začalo zaujímavou prezentáciou – históriou Kamaxu, pokračujúc cez skladové hospodárstvo, až po samotné riešenie výroby skrutiek. Jej portfólio pozostáva z produkcie nástrojov na výrobu skrutiek, ktoré dodáva závodom skupiny Kamax po celom svete.   Študenti 2.ročníka študijného odboru staviteľstvo mali možnosť prezrieť si priestory nástrojárne. Za kladné považujeme to, že nám bolo umožnené nazrieť do ich výrobného procesu.

Čitať ďalej