Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2019/2020

Výbor:

Predseda: Ing. Viliam Kohút
Podpredseda: Mgr. Marek Mokriš PhD.
Tajomník: p. Darina Šlosárová
Pokladník: Monika Zajacová
Revízna komisia: p. Peter Jurč
Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Peter Žarnovský

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A Ing. Ivan Maník
I.B Ing. Peter Žarnovský
I.C Mgr. Marek Mokriš PhD.
II.A p. Darina Šlosárová
II.B JUDr. Stanislav Gernát
II.C p. Peter Jurč
III.A p. Daniela Olenčinová
III.B p. Ľudmila Tomková
III.C Ing. Viliam Kohút
IV.A Bc. Monika Kaščáková
IV.B p. Slavomír Sidor
IV.C Ing. Stanislav Bialobok