Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2019/2020

Výbor:

Predseda: Ing. Viliam Kohút
Podpredseda: Mgr. Ľuboš Ragan
Tajomník: p. Darina Šlosárová
Pokladník: Ing. Pavol Petrík
Revízna komisia: Mgr. Marek Cingeľ
Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Anton Fecko

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A p. Ivan Maník
I.B Ing. Peter Žarnovský
I.C Mgr. Marek Mokriš PhD.
II.A p. Darina Šlosárová
II.B JUDr. Stanislav Gernát
II.C Mgr. Marek Cingeľ
III.A p. Daniela Olenčinová
III.B p. Ľudmila Tomková
III.C Ing. Viliam Kohút
VI.A Bc. Monika Kaščáková
VI.B p. Slavomír Sidor
VI.C Ing. Stanislav Bialobok