Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2018/2019

Výbor:

Predseda: Ing. Viliam Kohút
Podpredseda: Mgr. Ľuboš Ragan
Tajomník: p. Darina Šlosárová
Pokladník: Ing. Pavol Petrík
Revízna komisia: Mgr. Marek Cingeľ
Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Anton Fecko

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A p. Darina Šlosárová
I.B Ing. Ladislav Olejár
I.C Mgr. Marek Cingeľ
II.A p. Daniela Olenčinová
II.B p. Ľudmila Tomková
II.C Ing. Viliam Kohút
III.A Bc. Monika Kaščáková
III.B p. Slavomír Sidor
III.C Ing. Stanislav Bialobok
IV.A p. Agáta Masicová
IV.B Mgr. Ľuboš Ragan
IV.C Ing. Anton Fecko