Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2017/2018

Výbor:

Predseda: Ing. Viliam Kohút
Podpredseda: Mgr. Ľuboš Ragan
Tajomník: p. Mária Kmecová
Pokladník: Ing. Pavol Petrík
Revízna komisia: p. Beáta Jureceková
Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Anton Fecko

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A p. Daniela Olenčinová
I.B p. Ľudmila Tomková
I.C Ing. Viliam Kohút
II.A Bc. Monika Kaščáková
II.B p. Slavomír Sidor
II.C Ing. Stanislav Bialobok
III.A p. Agáta Masicová
III.B Mgr. Ľuboš Ragan
III.C Ing. Anton Fecko
IV.A Ing. Oľga Vendeľová
IV.B p. Mária Kmecová
IV.C p. Beáta Jureceková
IV.D p. Jana Kavuľová