Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2022/2023

Výbor:

Predseda: p. Miroslava Kostárová
Podpredseda: Mgr. Marek Mokriš PhD.
Tajomník:
Pokladník: Monika Zajacová
Revízna komisia: Ing. Peter Žarnovský

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A
I.B
I.C
I.D
II.A p. Miroslava Kostárová
II.B p. Janka Knapčíková
II.C p. Jozef Balaščák
II.D p. Alena Borecká
III.A p. Anna Dzubáková
III.B p. Andrea Vabnová
III.C p. Helena Labašová
III.D Mgr. Janka Rohaľová
IV.A Ing. Ivan Maník
IV.B Ing. Peter Žarnovský
IV.C Mgr. Marek Mokriš, PhD.