Rada rodičov

Rada rodičov v školskom roku 2023/2024

Výbor:

Predseda: Miroslava Kostárová (3.A)
Podpredseda: Ing. Eva Bobvošová (2.B)
Tajomník (zapisovateľka): Bc. Zdenka Ivančová (2.C)
Pokladník: Monika Zajacová
Revízna komisia: Mgr. Katarína Harňáková (1.A)
Mgr. Adriána Hudáková (1.C)
Mgr. Miriam Kukulská (2.A)

Zastúpenie rodičov za jednotlivé triedy:

I.A Mgr. Katarína Harňaková
I.B Mgr. Ivana Kimáková
I.C Adriana Hudáková
I.D Dana Bilančíková
II.A Mgr. Miriam Kukulská
II.B Ing. Eva Bobvošová
II.C Zdenka Ivančová
II.D Ján Tej
III.A Miroslava Kostárová
III.B Knapčíková Janka
III.C Jozef Balaščák
III.D Mgr. Alena Borecká
IV.A Anna Dzubáková
IV.B Andrea Vabnová
IV.C Helena Labašová
IV.D Mgr. Janka Rohaľová