Vedenie

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠ  Mgr. Dana Janečková, zástupkyňa riaditeľa  Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupkyňa riaditeľa
Ing. Jaroslav Bujda Mgr. Dana Janečková Ing., Mgr. Helena Labancová
riaditeľ zástupkyňa riaditeľa zástupkyňa riaditeľa

Životopis riaditeľa