Vedenie

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠ  Ing. Jozef Prexta, zástupca riaditeľa  Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupkyňa riaditeľa
Ing. Jaroslav Bujda Ing. Jozef Prexta Ing., Mgr. Helena Labancová
riaditeľ zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie