SPŠT Bardejov

Prijímacie skúšky

2. kolo prijímacích skúšok pre šk. rok 2020/21 do študijného odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy.
Termín podania prihlášok do 19.06.2020
Kontakt: 0901 714 603, bujda@spsbj.sk

Kritéria PS 2020/2021 2. kolo


Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M elektrotechnika

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 3650 M staviteľstvo

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M 3765 M technika a prevádzka dopravy


Kritéria PS pre šk. rok 2020/2021 [PDF]

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium [PDF] [DOCx]

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020

Viac informácií o prijímacom konaní je dostupných na adrese https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/