Prijímacie skúšky

Vzorové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry [DOCx] a z Matematiky [DOCx]

Kritéria PS pre šk. rok 2020/2021 budú zverejnené najskôr 25.3.2020