Prijímacie skúšky

Vzorové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry [DOCx] a z Matematiky [DOCx]

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2019-2020 [PDF]

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2019/2020

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika

Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy

Študijný odbor 3650 M staviteľstvo

Oznam:

Žiaci, ktorí boli neúspešní v 1. kole prijímacích skúšok, sa môžu od štvrtka 23.5.2019 informovať na tel. č. 0901 714 603 o voľných miestach v študijných odboroch, ktoré budú ponúknuté v 2. kole prijímacích skúšok.