SPŠT Bardejov

Pokyny

Pokyny platné k 16.9.2020 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných opatrením Ministerstva školstva SR. Po každom prerušení

Čitať ďalej

Voľby do Rady školy

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konaj 16.9.2020 o 16:00 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 16.9.2020 o 10:10 hod. na SPŠT Bardejov. Voľby zástupcov nepedagogických zamestnancov do Rady školy pri SPŠT Bardejov sa konajú 17.9.2020 o 13:15 hod.

Čitať ďalej

Informácie k nástupu do školy

Vážení rodičia a žiaci, nástup do školy sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 podľa nasledujúcich pokynov: 1. Príchod do školy je v čase od 7:15 hod. do 8:00 hod. 2. Vstup do budovy bude možný len cez hlavný vchod. 3. Rozdelenie prvákov do tried bude podľa zoznamov na registračnom

Čitať ďalej

OZNAM

Vážení rodičia, v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, na základe nasledovného odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR: „Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v

Čitať ďalej