ISIC/EURO<26

Kontaktná osoba pre preukazy ISIC:

Ing. Ulrika Mojdis, kabinet č. 52, 0908 521 604

Prečo ISIC/EURO<26 preukaz

S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v e-shopoch, v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát, dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. využiť preukaz ako multifunkčnú dopravnú kartu pre MHD, SAD a vlakovú dopravu na zľavnené cestovné po celom Slovensku a 75% zľavu na vlaky v Čechách
 6. pridať preukaz do aplikácie UBIAN a mať pod palcom svoje dopravné transakcie a informácie o karte, dobíjať kredit, alebo si kúpiť časový lístok, zbierať zelené kilometre a mnoho ďalšieho. Viac na www.ubian.sk
 7. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

Ako zažiadať o nový preukaz

Ak máte záujem no nový ISIC preukaz je potrebné, aby ste:

 • uhradili poplatok 20 € jednoducho podľa inštrukcie tu: www.isic.sk/platbaskoly
 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25×25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

Preukaz si budete môcť prevziať u kontaktnej osoby. Po doručení preukazu na školu bude žiakovi zaslaná správa cez EduPage aby si ho prišiel vyzvidhnúť.
Preukaz dostanete pripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách. Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10 €) a sms-kou (3 €).

Predĺženie platnosti preukazov

Platnosť Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 sa predlžuje v dvoch krokoch:

 1. Objednaním známky ISIC 09/2022, ktorú je potrebné zaplatiť na adrese https://isic.sk/platbaskoly/  Po doručení známok na školu budeme kontaktovať priamo žiaka aby si ju prišiel vyzdvihnúť.
 2. Po 1.6.2021 poslaním SMS (3€) a priložením preukazu k školskému (u správcu siete, dvere č. 5) alebo verejnému terminálu. SMS v tvare TC medzera PRIEZVISKO (uvedené na preukaze) medzera ČÍSLO ČIPU (uvedené na preukaze) zasielajte na číslo 8844.

Prestup z inej školy

V prípade prestupu žiaka z inej školy je vždy potrebné objednať nový preukaz žiaka ISIC/EURO26. Preukaz je v prvom rade identifikačný preukaz žiaka konkrétnej školy, a preto je potrebné, aby boli na preukaze aktuálne údaje – v tomto prípade škola, ktorú žiak navštevuje. Pri prestupe nie je možné objednať duplikát preukazu.

PRI KAŽDEJ OBJEDNÁVKE NOVÉHO PREUKAZU Z DÔVODU PRESTUPU JE POTREBNÉ UVIESŤ DO POZNÁMKY, ŽE SA JEDNÁ O PRESTUP.

Následne môžu nastať dve situácie:

 1. Žiak má platnú licenciu ISIC/EURO26 na aktuálny školský rok – keďže si nový preukaz alebo aktualizačnú známku ISIC môžu žiaci objednať už od 1.6. môže sa stať, že prestupujúci žiak má licenciu ISIC z pôvodnej školy na aktuálny školský rok platnú.

V tomto prípade Vám bude účtovaná len výroba preukazu od spoločnosti Transdata. Cena za preukaz pri prestupe je 7 eur.

Odôvodnenie: Spoločnosť TRANSDATA účtuje škole poplatok za výrobu preukazu v hodnote 7 EUR (náklady na plast, čip, prípravu čipu pre použitie v doprave, personalizácia preukazu).

Na základe Vašej poznámky preveríme platnosť licencie ISIC. V prípade platnej licencie ISIC neúčtujeme poplatok za novú licenciu.

 1. Žiak nemá platnú licenciu ISIC/EURO26 na aktuálny školský rok – v prípade ak na Vašu školu prestupuje žiak bez platnej licencie na aktuálny školský rok, bude Vám k cene za výrobu preukazu (7 EUR ) účtovaná aj nová licencia ISIC na aktuálny školský rok v cene 10 EUR.

Cena za preukaz v tomto prípade bude 7 + 10 čiže 17 EUR.

Odôvodnenie: Združenie CKM SYTS  nemôže vydať nový preukaz ISIC/EURO26 v medzinárodne akceptovanom vizuále bez platnej licencie v aktuálnom školskom roku.